- Praktiska råd som fungerar

MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR

Strategi | 2023-11-22

Det finns i huvudsak två vägar att välja mellan om man vill att företaget skall växa. Den ena vägen är organisk tillväxt där man genom...

Därför är hållbarhet en möjlighet för ditt företag

Strategi | 2023-06-27

EU:s miljöambitioner är att år 2050 bli klimatneutralt och år 2030 minska klimatutsläppen med minst 55% jämfört med år 1990. Tanken är att...

Var tydlig och undvik friktioner

Strategi | 2023-06-27

Det är en gammal sanning, för att få ett företag att fungera effektivt så måste alla medarbetare kunna samarbeta på ett bra sätt, och att...

Gasa, bromsa eller sitta still i båten?

Strategi | 2023-05-22

I ett ständigt skiftande affärslandskap är förändring det enda vi med säkerhet kan...

Rullande tolv

Strategi | 2023-04-26

Du kanske har hört uttrycket ”rullande tolv” och känner igen det. Men vad betyder det egentligen? Hur används det?

Tankar omkring kvalitet

Strategi | 2023-03-27

Många av de företag jag kommit i kontakt med genom åren har uttryckt att deras främsta strategi är kvalitet. När jag bett dem definiera vad de menar...

Å sen då - vad hände?

Strategi | 2023-01-23

Å sen då – vad hände? Vi har i många sammanhang tjatat om...

Bolagets strukturkapital, del 2

Strategi | 2022-12-22

  Att vara medveten om företagets strukturkapital är en strategisk kunskap som hjälper dig nå dina affärsmål. Det ger dig en möjlighet att strukturera och...

Styrning med struktur

Strategi | 2022-11-23

Bolagets kapital - del 1

Strategi | 2022-11-23

I affärsvärlden förknippas ordet kapital med pengar och finansiering. Det är i och för sig korrekt, men det är många som glömmer bort att det också innebär struktur-kapital....

Hållbarhet med affärsnytta

Strategi | 2022-10-25

Det har väl inte undgått någon att en klimatkris pågår och att det påverkar alla. Förutom mänskligt lidande och fara för liv så finns det stora...

Affärsutveckling

Strategi | 2022-06-27

Många tror att affärsutveckling är en företeelse som man uteslutande gör utåt mot sina kunder eller marknader. Detta är inte hela sanningen eftersom affärsutveckling...

Ta tillvara på din digitala guldgruva

Strategi | 2022-05-25

Digitalisering betyder helt enkelt användningen av olika digitala teknologier som till exempel mjukvaruprogram, molntjänster, 3D-utskrifter och robotar. Syftet är att skapa affärsnytta...

Strategi och taktik.

Strategi | 2022-04-29

VD-stödet har konstaterat att de två absolut vanligaste sökorden, som gör att man hamnar på vår hemsida, är strategi och taktik. En förklaring kan...

Vill du vara med på en liknande resa som Målmarks?

Strategi | 2021-12-17

André och Josefins ord omkring samarbetet med VD-stödet:

Vad kostar det att inte ha en strategi?

Strategi | 2021-11-26

För att ett företag på lång sikt ska växa, vara lönsamt och utvecklas behövs en tydlig kommunicerad målbild, effektiv styrning och ledning. I uppstartsfasen är mål och riktning ofta tydliga men efter ett tag är det inte ovanligt att...

RISK

Strategi | 2021-10-27

RISK Ojdå, nu börjar det med något negativt tänker du; ordet risk! Kanske det, men det handlar inte om något farligt, utan om att göra en riskbedömning och skydda dina förutsättningar att driva ditt företag. Vi...

Fråga den som vet.

Strategi | 2021-10-27

Att ta kloka beslut kräver aktuella insikter och förmågan att lyssna för att kunna leda. Med hjälp av bra formulerade undersökningar kan du få de underlag du behöver för att kunna fatta relevanta beslut för målgruppen. Samtidigt ska du...

Gör som den amerikanska presidenten Eisenhower, prioritera med hjälp av en enkel ”fyrfältare”.

Strategi | 2021-05-25

Stå inte med huvudet i sanden!

Strategi | 2021-04-23

Vår om

Din leverantör är din partner

Strategi | 2021-03-25

Varje företag behöver andra företag för att fungera; det går inte att vara självförsörjande. Bokföring, IT, bilar, papper, verktyg,...

AFFÄRSPLAN – VARFÖR DÅ?

Strategi | 2021-02-24

Vi träffar emellanåt företag som aldrig tagit fram en affärsplan.

Vad är ett ledningssystem?

Strategi | 2020-12-14

Det är ett system eller ett antal instruktioner som beskriver hur organisationer, företag och verksamheter ska styras. I...

Generationsskifte III

Strategi | 2020-11-25

Familjeråden ligger bakom er och du är hyfsat på det klara med hur ditt familjeföretag ska flyttas över till nästa generation. Dags...

Generationsskifte ll

Strategi | 2020-10-28

När insikten kommer att det är dags att sälja ditt bolag och livsverk förknippas det ofta med obehag och en jobbig känsla. Egentligen borde det vara tvärtom, det är ju då du börjar...

MAN VET INTE - VAD MAN INTE VET!

Strategi | 2020-10-28

För att ta de bästa tänkbara besluten är det alltid bäst att vara fullt informerad. Att vara det i dessa tider är dock och inte bara under Corona, väldigt...

Mogen för ett generationsskifte?

Strategi | 2020-09-18

En dag dyker den upp, känslan att det kunde vara stimulerande att göra något annat, eller att du innerst inne börjar känna att det tar emot; du har inte samma...

Plötsligt händer det….

Strategi | 2020-06-23

Den stora färjan lägger till vi den lilla ön och besättningen blir bjudna på ett särskilt kaffemärke. Vad händer när den stora färjan lägger till hos dig? Är du beredd och har en plan för hur du ska ta hand om den...

GRÄSET KAN BLI GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN!

Strategi | 2020-04-24

Trots ett antal stödpaket åt landets företag och dess anställda så kan vi tyvärr konstatera det är fortsatt besvärligt läge. Just nu är det omöjligt att säga någonting och ingen har en klar bild över läget är i...

Är SWOT viktigt eller kan jag strunta i det?

Strategi | 2020-03-25

Vad händer när ditt företag sätt under stor press? Har du de verktyg som krävs för att få en tydlig bild av vilka möjligheter och risker ditt företag står inför. En väl genomförd SWOT tydliggör såväl styrkor och...

Vågar Du granska ditt eget bolag?

Strategi | 2020-02-27

Det engelska ordet Due Diligence (DD) har många säkert stött på i samband med en företagsöverlåtelse. Det är en vanligt förekommande metod att samla in och analysera relevant information om ett företag innan ett köp eller...

Produktledning – Håll ert erbjudande attraktivt!

Strategi | 2020-01-24

Med produktledning menas en process varvid ett företag aktivt kontrollerar sina produkters livscykel. Det börjar med ett koncept eller en idé om en produkt och det slutar med att produkten inte säljs eller levereras mer.  Produktledning kan variera beroende...

Om du gör som du alltid har gjort, kan du inte förvänta dig annat resultat än du alltid har fått.

Strategi | 2019-11-13

Digitalisering är en genomgripande process som stöper om samhället i grunden och något som vi alla känner av i vardagen. Tänk på att en smartmobil - jämfört med en mobiltelefon för 5 år sedan - ersätter åtskilliga prylar och...

GDPR, vad hände sen?

Strategi | 2019-04-04

Förra årets diskussioner om GDPR, i synnerhet innan den 25 maj, är i färskt minne. De flesta av oss blev aktivt påminda om #GDPR, vad det innebär, när det träder i kraft, vad man ska göra, hur man ska agera osv. Nu verkar det som att det har...

FAMILJEN KAN VARA BÅDE TILL GLÄDJE OCH BESVIKELSE!

Strategi | 2018-09-21

Det är inte alltid helt friktionsfritt att generationsskifta ett företag. Det kan finnas flera barn inblandade varav något eller några inte är intresserade av att arbeta i och driva företaget vidare. I teorin är det enkelt. Värdera företaget...

Affärsidé, Vision och Strategier, är det så viktigt och hur hänger det ihop?

Strategi | 2018-05-24

Tycker du också att det där med affärsidé, vision, värdegrund, strategier, policys m.m. är fina ord som storföretagen har nytta av men som inte behövs i din verksamhet? Ni har ju full fokus på affären och kan inte hålla på med...

TÄNK ER FÖR INNAN NI LÄGGER OM PRODUKTIONEN

Strategi | 2018-04-04

En kostnadsmedveten VD ska alltid jaga möjligheter att spara på utgifter och dra ned på kostnader. Det finns dock en kostnad som inte alltid jagas lika ofta som andra, nämligen alternativkostnaden. En alternativkostnad är ofta en negativ intäkt, t ex utebliven...

Å så var det det här med GDPR!

Strategi | 2017-11-17

Med drygt ett halvår kvar till skarpt läge brinner det i knutarna att anpassa din verksamhet till den livsstilsförändringen som GDPRs regler innebär. EUs dataskyddsförordning – GDPR i dagligt tal -ställer stora krav på alla verksamheter...

Har du en Plan B?

Strategi | 2017-11-17

Det finns självklart mycket vi inte kan råda över. Dock blir det lättare om vi har respekt för att det finns risker i och utanför verksamheten och tar oss tid att kartlägga, analysera och förebygga dem. Att låta ödet bestämma vad som...

ÄR DU HÄNDELSESTYRD?

Strategi | 2017-09-30

Alltför många VD’ar arbetar nästan 24/7 för att deras företag ska kunna behålla styrfarten, så mycket att man inte kan ta sig tid att långsiktigt utveckla sitt företag.  En stor del av de VD’ar som vi träffar...

Säkerställ att ni uppfyller kraven för att öka er konkurrensförmåga

Strategi | 2017-03-09

I stort sett alla offentliga upphandlingar idag har krav på ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vi ser också att fler och fler företag inom den privata sidan ställer krav på att leverantörerna jobbar aktivt med kvalitet och miljö. Detta är en...

Ledningssystem skapar ordning och reda

Strategi | 2017-01-17

I och med ett effektivt ledningssystem så uppnås...

Dina inköp påverkar ditt resultat!

Strategi | 2016-11-15

Nästan alla företag är både säljare och inköpare av produkter (=varor och tjänster). Beroende på företagets rutiner, storlek och bransch så hanteras inköpsverksamheten på olika...

Vikten av skriftliga avtal

Strategi | 2016-10-23

En av utgångspunkterna i svensk avtalsrätt är att ett avtal är giltigt oavsett form. Principen att ett muntligt avtal är lika bindande som...

Hur genomför vi vår strategi?

Strategi | 2016-03-16

Låt inte strategiarbetet stanna i ett dokument i någons byrålåda utan se till att den genomsyrar den dagliga verksamheten så den får avsedd effekt. När ni har gjort er strategianalys av verksamheten ska man bryta ner den i mål och...

Strategi som begrepp

Strategi | 2016-02-22

Vad är strategi? Det finns många sätt att tyda ordet strategi på. Tar ordet tag i dig och känner du att, i mitt företag, behöver vi verkligen strategi? Många tycker att strategi, låter för ”stort” för sin...

Varför en strategi?

Strategi | 2016-02-22

Varför behövs en strategi? På VD-stödet ser vi ofta företag utan en klar, tydlig, förankrad och kommunicerad strategi och som i hög grad styrs av externa händelser gång efter gång. Alltså, en organisation som hela tiden...

Strategisk, taktisk eller operativ nivå?

Strategi | 2016-02-22

Strategiskt, taktiskt eller operativt? Vi tänker oss ett företags planeringsarbete. Alla företag bör ha en affärsplan. Många säger också att de har en, men då menar många ofta marknads- och/eller säljplaner. En affärsplan...
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.