- Praktiska råd som fungerar

Vad är ett ledningssystem?

Strategi | 2020-12-14

Det är ett system eller ett antal instruktioner som beskriver hur organisationer, företag och verksamheter ska styras. I vissa fall finns detta skrivet och arkiverat men inte alltid. Det är självklart att föredra ett väldokumenterat system som fungerar som ett verktyg för att säkerställa att företaget drivs på ett visst sätt. Ett ledningssystem har dessutom till uppgift att klargöra för alla medarbetare att jobba enligt vissa riktlinjer som ledningen har bestämt.

Vad innehåller ett ledningssystem?

Det finns inga begränsningar på vad ett ledningssystem ska innehålla. Oavsett vad så brukar ett ledningssystem åtminstone beskriva målsättningar, processer, policy, rutiner, mätkriterier (KPI), uppföljning osv. Utgångspunkten är företagets verksamhet och dess förutsättningar.

Ledningssystem och certifiering

Ett ledningssystem är inte att förväxlas med en certifieringsstandard. Väljer du att certifiera ditt företags ledningssystem mot en standard så får du stöd och vägledning för att bygga upp systemet enligt den valda standarden, t.ex. BF9K (Bygg), AS/EN 9100 (Flyg), ISO 9001 (Kvalitet), IATF 16949 (Fordonsindustri), eller ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö). Certifiering mot välkända standarder ger ditt företag trovärdighet på den marknad du verkar i.

Varför ett ledningssystem?

Tänk på att ett dokumenterat ledningssystem är till för verksamheten, inte tvärtom. Ditt företag står alltid i centrum och ledningssystemet ska hjälpa dig att uppfylla krav som kommer från olika intressenter runt och i bolaget. Det ska alltså upprättas och anpassas individuellt till företagets behov och egna definierade mål. Som följd kommer du att få en struktur som är tydlig och som stärker din konkurrenskraft gentemot andra företag.

Ett ändamålsenligt ledningssystem ska inte innehålla för många detaljer eftersom det blir för tungt att efterleva. Övergripande syftet är alltid att göra rätt saker på rätt sätt och så effektivt som möjligt. Ledningssystemet ska också visa hur du mäter framsteg samt utvecklar din verksamhet för att nå dina uppsatta mål. Det är verkningsfullt när det är lätt för alla att förstå, relativt enkelt att tillämpa och smidigt att uppdatera. I många fall är ett ledningssystem nödvändigt för att överhuvudtaget få vara med i offentliga upphandlingar, offertförfrågningar och leverantörsgranskningar.

Har du funderingar kring ledningssystem? Då kan vi på VD-stödet vara till stor hjälp.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.