- Praktiska råd som fungerar

”Den ofrivillige direktören”

Ledarskap | 2018-01-30

De flesta har säkert sett någon av filmerna i Lasse Åbergs serie om Stig-Helmer Olsson som ofrivilligt hamnar i olika situationer där han kommer utanför sin...

Så lyckas du med din e-handel

Sälj & Marknad | 2018-01-30

Alla undersökningar visar på en stigande trend för e-handeln i världen. De senaste två åren har...

Marknadsföring

Sälj & Marknad | 2018-01-30

Det är ofta man snubblar på frågan om marknadsföring och vad det egentligen är. Det är svårt att konkret ta på vad marknadsföring är och vad den gör,...

Psykisk ohälsa kan förebyggas

Ledarskap | 2017-12-13

Det går att motverka och i inte sällan förhindra att psykisk ohälsa uppstår om man är observant och förberedd. Här följer tre snabba tips på vad du som vd, chef, företagsägare och ledare kan göra för att förebygga...

BENCHMARKING

Sälj & Marknad | 2017-12-13

Förbättringspotential kan hittas inom företagets alla funktioner och processer. Genom att jämföra sig med de bästa kan man lära sig mycket. Hur går då en benchmarking till? Den delas ofta upp i 5 steg.   1. Vad...

Referat av VD-stödsdagen 15 november 2017

Tips och Idéer | 2017-12-13

Jörgen Strömberg VD-stödets ordförande hälsade alla välkomna. Temat Nöjda medarbetare - Nöjda kunder - Nöjda ägare hoppades han skulle innehålla mycket inspiration och nya tankar att ta med sig hem. Viktigt dock att...

Att lita på en intervju eller en intervju.

Ledarskap | 2017-11-17

När du gjort din läxa med en grundlig kravanalys och haft platsannonsen ute så vidtar det roliga arbetet att intervjua kandidater. Först ska du naturligtvis stämma av ansökningarna mot kravanalysen så att de sökande motsvarar vad du...

Å så var det det här med GDPR!

Strategi | 2017-11-17

Med drygt ett halvår kvar till skarpt läge brinner det i knutarna att anpassa din verksamhet till den livsstilsförändringen som GDPRs regler innebär. EUs dataskyddsförordning – GDPR i dagligt tal -ställer stora krav på alla verksamheter...

Har du en Plan B?

Strategi | 2017-11-17

Det finns självklart mycket vi inte kan råda över. Dock blir det lättare om vi har respekt för att det finns risker i och utanför verksamheten och tar oss tid att kartlägga, analysera och förebygga dem. Att låta ödet bestämma vad som...

Vad är poängen med en kravanalys i samband med rekrytering?

Ledarskap | 2017-09-30

Låt mig vända litet på det hela och i stället fråga. Vad är poängen med att anställa rätt kandidat?  Syftet med en jobbanalys är nämligen att definiera företagets anställningsbehov. Den kandidat som ni...

ÄR DU HÄNDELSESTYRD?

Strategi | 2017-09-30

Alltför många VD’ar arbetar nästan 24/7 för att deras företag ska kunna behålla styrfarten, så mycket att man inte kan ta sig tid att långsiktigt utveckla sitt företag.  En stor del av de VD’ar som vi träffar...

Vad händer med 3:12 reglerna?

Ekonomi & Finans | 2017-09-30

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser Skattereglerna för fåmansföretag, så...

Vaksala Måleri expanderar i Gävle och söker Platschef

Platsanonser | 2017-07-07

Vaksala Måleri AB startade våren 2006 och har sin bas i Uppsala men jobbar över hela Mälardalen och nu växer verksamheten norrut. Vi arbetar med alla typer av måleri; renovering, nyproduktion, stora och små fastigheter. Våra huvudsakliga kunder...

Att inte ha koll på företrädaransvar kan bli dyrt

Ekonomi & Finans | 2017-06-30

    De flesta har inte hört talas om företrädaransvar och det kan vara skälet att de tar       in en god vän eller make/maka i styrelsen och tycker att det är en bra lösning men det        kan...

Nyckeltal varför?

Ekonomi & Finans | 2017-06-30

Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Vinstmarginal, Soliditet och Likviditet är några exempel. Men om man kontinuerligt vill mäta effektiviteten –...

Lästips till hängmattan

Tips och Idéer | 2017-06-30

Att läsa eller lyssna på en bok är bra avkoppling för att gå ner i varv. Något som roar, kittlar spänningsnerverna eller något matnyttigt, välj vad som passar dig bäst. Här kommer några boktips Italienska...

Göra kalkyl i efterhand – varför då?

Ekonomi & Finans | 2017-06-12

Arbetet innan offert lämnas Innan offert lämnas har stor tid lagts på att beräkna kostnader som personal, material, tidsåtgång och administrativa kostnader. Utifrån kostnadskalkylen sätter man det absolut lägsta pris företaget vid...

Likviditet - vad är det?

Ekonomi & Finans | 2017-06-12

Pengar på kontot eller inte, Vad innebär kassaflöde och likviditet för det lilla och medelstora företaget? Först kan vi gå in på de allmänna definitionerna av respektive begrepp. Kassaflöde är ett företags...

Vad innebär EUs nya dataskyddsförordning för oss företagare. Del 1

Ekonomi & Finans | 2017-04-21

EU har klubbat igenom en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar tillämpas den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag, myndigheter och organisationer.  Om man tror att...

Oorganisk tillväxt- är det ett alternativ för mig?

Ekonomi & Finans | 2017-04-21

Många företag har som strategi, formulerad eller outtalad, att växa långsamt med egna genererade vinstmedel. En försiktig traditionell modell väl beprövad i hundratals år för att växa och utveckla verksamheter. En mer offensiv...

Affärerna går bra - varför ska jag sälja företaget nu?

Ekonomi & Finans | 2017-04-21

En företagare får arbeta hårt för att uppnå målen, men kan också njuta när det går bra. Att sälja sitt företag kan ligga långt bort i tankarna. Det bör det inte - nu är precis rätt tid att tänka på...

Vet du vad som händer omkring dig?

Sälj & Marknad | 2017-04-21

Det är självklart mycket viktigt att känna till sitt eget företag och dess delar som rör ekonomi, administration, produktion, medarbetare, och produkter. Men för att framgångsrikt kunna driva ett företag så är det också viktigt att...

Förvirring råder kring uppsägning och avsked

Ledarskap | 2017-03-09

När en arbetstagare har misskött sig i sin anställning och arbetsgivaren vill avsluta anställningen inställer sig frågan om arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning eller rent av laglig grund för avsked. Detta regelverk har gällt i...

Säkerställ att ni uppfyller kraven för att öka er konkurrensförmåga

Strategi | 2017-03-09

I stort sett alla offentliga upphandlingar idag har krav på ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vi ser också att fler och fler företag inom den privata sidan ställer krav på att leverantörerna jobbar aktivt med kvalitet och miljö. Detta är en...

Marknadsundersökning – bra verktyg för dig som vill veta

Sälj & Marknad | 2017-03-09

Många företag konkurrerar utan att ha en tydlig och dokumenterad bild av marknaden, kunden och konkurrenssituationen. Det kan ofta leda till strategiska diskussioner med stor osäkerhetsfaktor. Kortsiktiga strategiska val görs på magkänsla. Att skapa en...

Skydda dig mot företagskapning

Tips och Idéer | 2017-03-09

I Sverige har sedan många år antalet företagsbedrägerier ökat. De kriminella vet att det är lättare och mindre riskfyllt att begå brott via en dator än till exempel rån. Dessutom är det lindrigare straff om man avslöjas. Ny teknik...

Bollplank bättre än en pappersstyrelse!?

Ledarskap | 2017-01-17

Det är vanligt bland små och medelstora företag att en individ sitter på flera stolar. Man kan vara ägare, styrelsemedlem och VD...

Ledningssystem skapar ordning och reda

Strategi | 2017-01-17

I och med ett effektivt ledningssystem så uppnås...

Vill du ha både nöjda och lojala kunder?

Sälj & Marknad | 2017-01-17

Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet på många arbetsplatser och ses som en självklarhet. Syftet är att stämma av...

Tips för att minska riskerna för dataintrång

Tips och Idéer | 2017-01-17

-       Mail är...

Förebygg sjukskrivning

Ledarskap | 2016-12-12

Bidraget till det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats som kan användas både för att förebygga sjukskrivningar och för att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete.  Det kan till exempel handla om...

När det värsta inträffar

Ledarskap | 2016-12-12

Det är 15 år sedan krisen inträffade. Magnus Dahl var nordisk VD på Baxter Medical då man producerade konstgjorda njurar i en fabrik i södra Sverige. Ett fel i produktionen förorsakade att drygt 40 patienter dog runt om i världen.  - Det...

Vad väger tyngst när medarbetare värderar sin arbetsplats

Ledarskap | 2016-12-12

Allt fler trivs på jobbet, enligt en medarbetarrapport gjord av Netigate. I rapporten medverkar 11 395 medarbetare, fördelade på 93 svenska organisationer. Det viktigaste området när det gäller hur man värderar sin arbetsplats är ledarskapet....

Ta kommandot

Sälj & Marknad | 2016-12-12

  I många säljsituationer krävs det allt mer av en säljare. Det räcker inte att vara en bra relationsbyggare och ha ingående kunskap om den egna produkten eller tjänsten. Köparen förväntar sig något mer. Boken the Challanger...

Teamarbete - ledningsgrupp

Ledarskap | 2016-11-15

Vi vet alla att Fem myror är fler än Fyra elefanter. Vi borde också veta att Fem hjärnor är skarpare än En. Gör vi det? I ord? Jo oftast! I handling? Kanske inte lika ofta?

Dina inköp påverkar ditt resultat!

Strategi | 2016-11-15

Nästan alla företag är både säljare och inköpare av produkter (=varor och tjänster). Beroende på företagets rutiner, storlek och bransch så hanteras inköpsverksamheten på olika...

Skärpta utdelningsregler drabbar små och växande bolag

Ekonomi & Finans | 2016-11-15

Leonard Cohens sista album, You Want It Darker, sätter an tonen för vad ”makthavarna” vill åstadkomma gentemot småföretagare framgent....

Hantera tidstjuven ”kolla mailen” och minska din stress

Tips och Idéer | 2016-11-15

Ju fler gånger vi kollar mailboxen per dag desto mer stressade blir vi. Om vi skulle sänka vårt genomsnittliga antal från 15 till tre gånger om dagen skulle vi inte bara bli mindre stressade, vi skulle också hinna...

Ny lag 1 januari 2017 om Lönekartläggning

Ledarskap | 2016-10-23

Arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön....

Vikten av skriftliga avtal

Strategi | 2016-10-23

En av utgångspunkterna i svensk avtalsrätt är att ett avtal är giltigt oavsett form. Principen att ett muntligt avtal är lika bindande som...

Budgetarbete

Ekonomi & Finans | 2016-10-23

De allra flesta företag har en årlig budgetprocess. För dem med redovisning per kalenderår ligger den normalt i september –...

Hur får du ut det fulla värdet av ditt bolag vid en försäljning?

Ekonomi & Finans | 2016-10-23

Många som säljer sitt bolag missar de avgörande aktiviteterna för att få ut de dolda värden man har byggt upp under åren. Jag träffar ofta företagare...

VD stödets seminariedag

Tips och Idéer | 2016-10-23

Mauro Gozzo, Senior Business Economist, Business Sweden berättade om vad som kännetecknar de företag som nominerats till Stora...

Välkommen till en inspirationsdag med oss!

Ledarskap | 2016-09-23

Välkommen till en inspirationsdag med...

Så hanterar du en arg kollega

Ledarskap | 2016-09-23

De flesta av oss gillar inte konflikter varken hemma eller på jobbet, här kommer några goda råd som är användbara i många sammanhang  

Hur ska små företag jobba med marknadsföring

Sälj & Marknad | 2016-09-23

Några tips och råd för oss som jobbar med liten budget för marknadsföring. 1. Var uppmärksam på PR.

Kvalificera dina tilltänkta kunder!

Sälj & Marknad | 2016-09-23

Det är inte ovanligt att beställare går ut till ett flertal leverantörer med...

Ett gott ledarskap påverkar ditt företags lönsamhet

Ledarskap | 2016-06-29

Visa respekt för dina medarbetare   En chef måste ha respekt för sina medarbetare. Om...

Ditt företag vinner fler affärer med ett genomtänkt och kundfokuserat anbudsarbete

Sälj & Marknad | 2016-06-29

Ditt företag vinner...

Tips om e-handel

Sälj & Marknad | 2016-06-29

Att få besökare till sin nätbutik är normalt den största utmaningen för e-handlare. Ofta krävs en mix av olika digitala kanaler som sökoptimering, sponsrade länkar, nyhetsbrev och sk affiliate-...

Sköna lästips till hängmattan

Tips och Idéer | 2016-06-29

Förena nytta med nöje och läs en bok som ger dig nya tankar och idéer för att utveckla din verksamhet. Tre lättlästa böcker med massor av...

Svettig tillvaro för VD ´ar i Sveriges små och medelstora företag!

Ledarskap | 2016-05-27

Små till medelstora företag (SME) är definitionsmässigt företag med 1-250 fast anställda. 95% av arbetstagarna i Sverige arbetar i företag av den storleken. Det är...

Styr och led utifrån den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang.

Ledarskap | 2016-05-27

Ett verktyg att använda för att stärka sitt ledarskap är  ”Situations anpassat ledarskap” . Det innebär att man använder olika typer av ledarstil beroende på...

En framgångsrik säljorganisation är inget självspelande piano.

Ledarskap | 2016-05-27

I rollen som ansvarig för ett företags försäljning kan...

Fyra viktiga områden för ledningsgruppen att arbeta med

Ledarskap | 2016-05-27

Allt fler organisationer etablerar ledningsgrupper på olika...

Har ditt företag tillräckligt med prospekts för att nå era mål?

Ledarskap | 2016-05-27

För att nå våra...

Vikten av att hantera och tolka siffror

Ledarskap | 2016-03-16

Som chef har man en rad olika ansvarsområden. Den som är chef för hela eller delar av företaget har ofta ett större eller mindre ekonomiansvar. Att ha en grundläggande kunskap om ekonomi är därför en grundläggande förutsättning. Vad...

Ny arbetsmiljölagstiftning

Ledarskap | 2016-03-16

Sammanfattning av de nya arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 2016-03-31 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av...

Hur genomför vi vår strategi?

Strategi | 2016-03-16

Låt inte strategiarbetet stanna i ett dokument i någons byrålåda utan se till att den genomsyrar den dagliga verksamheten så den får avsedd effekt. När ni har gjort er strategianalys av verksamheten ska man bryta ner den i mål och...

Utdelning i fåmansbolag

Ekonomi & Finans | 2016-03-16

3:12-regeln Utnyttja dagens förmånliga utdelningsregler innan det är försent. Det finns risk för skattehöjningar för ägare till fåmansföretag i den nya 3:12 utredning som inom kort ska lägga fram sina förslag....

Vad är ett fåmansbolag?

Ekonomi & Finans | 2016-03-16

Definition av ett fåmansföretag Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur...

Ledarskap i den strategiska planen

Ledarskap | 2016-02-22

Har ledarskapet en plats i din strategiska plan? De flesta företag har system och strukturer för att anpassa sig till den snabba utvecklingen i omvärlden men att utveckla ledarskapet så att det fungerar i den nya verkligheten är komplext och glöms ofta...

Strategi som begrepp

Strategi | 2016-02-22

Vad är strategi? Det finns många sätt att tyda ordet strategi på. Tar ordet tag i dig och känner du att, i mitt företag, behöver vi verkligen strategi? Många tycker att strategi, låter för ”stort” för sin...

Varför en strategi?

Strategi | 2016-02-22

Varför behövs en strategi? På VD-stödet ser vi ofta företag utan en klar, tydlig, förankrad och kommunicerad strategi och som i hög grad styrs av externa händelser gång efter gång. Alltså, en organisation som hela tiden...

Strategisk, taktisk eller operativ nivå?

Strategi | 2016-02-22

Strategiskt, taktiskt eller operativt? Vi tänker oss ett företags planeringsarbete. Alla företag bör ha en affärsplan. Många säger också att de har en, men då menar många ofta marknads- och/eller säljplaner. En affärsplan...
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2018