- Praktiska råd som fungerar

Om oss – Praktiska råd som fungerar

VD-stödets bakgrund

Vi startade vår verksamhet 2004 med en idé om att hjälpa ägarledda företag att växa snabbare med god lönsamhet. Då identifierade vi en del hinder som fortfarande hämmar utvecklingen av svenska företag. Det är framförallt avsaknaden av affärsplaner, strategiarbete och styrning. Sedan vi startade vår verksamhet har vi framgångsrikt hjälpt över 1000 bolag enligt vår devis - Praktiska råd som fungerar!

Skräddarsydda lösningar för företag

Är du?

 • VD i små och medelstora ägarledda bolag
 • chef i privata, kommunala, publika och offentliga företag eller organisationer
 • ägare i behov av styrelsekompetens

då har vi något att tillföra!

Med start från verksamhetens unika behov, förmåga och resurser, analyserar vi behovet. Baserat på vår gemensamma, långvariga erfarenhet och kompetens inom företagsledning skräddarsyr vi unika lösningar för varje enskilt företag. Genom våra konsulter som alla har minst 15 års erfarenhet av företagsledning, ser vi till att åtgärderna genomförs med hög kvalitet som möter kundens och våra egna mål.

Vår vision och våra kärnvärden

Vår vision är att utveckla Sveriges företag, organisationer och dess ledare genom praktiska råd som fungerar.

Alla våra konsulter följer våra kärnvärden

 • Positiva
 • Engagerade
 • Professionella
 • Personliga
 • Ansvarstagande

PEPPA är ledordet i det dagliga arbetet med våra klienter!

VD-stödets verksamhetspolicy

Vi strävar efter att fullt ut förstå kundens behov i syfte att leverera anpassade insatser som ger bestående värden. Vi har hög integritet och är enkla att samarbeta med samt uppfattas som öppna, ärliga och lyhörda.

Hög kvalitet är för oss liktydigt med nöjda kunder, därför gör vi vårt yttersta för att uppfylla kundernas förväntningar.

Vi värnar om vår miljö genom att i möjligaste mån agera resurseffektivt. Vi strävar efter att begränsa den miljöpåverkan som kan kopplas till våra tjänster och transporter och vi använder företrädesvis miljömärkt utrustning och förbrukningsmateriel.

Vår gemensamma arbetsmiljö präglas av engagemang, delaktighet och respekt för varandra.

Förebyggande arbete och ständiga förbättringar driver oss framåt och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra system, processer och tjänster.

Vi följer de krav som ställs av lagstiftning och vår omgivning.

Våra verksamhetsområden

Våra huvudsakliga kompetensområden som vi är verksamma inom är:

Med ett drygt 40-tal konsulter, alla specialister inom sitt område, spridda över Sverige har vi en stor tillgänglig kompetensbank att använda för att lösa dina problem. Läs mer om våra kompetensområden.

Arbeta med oss

Vi söker kontinuerligt nya konsulter att samarbeta med. Är du intresserad av att veta vad det skulle innebära att verka som konsult inom något av våra affärsområden så kontakta vår VD Lars-Olof Peterson på tel: 070-8794132, via rekrytering@vdstodet.se, eller maila oss på info@vdstodet.se

Vi är särskilt intresserade av flera kvinnliga konsulter samt konsulter i södra och västra Sverige.


Kontakta oss för ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte

Observera att alla obligatoriska fält måste fyllas i.Nyheter

Vi växer i sydost

2022-06-20

Vi välkomanar Stefan Karlsson till VD-stödet. Stefan kommer främst att stötta företag i sydost med utgångspunkt både från Malmö såväl som från Öland.

Stefan har en gedigen bakgrund med att leda och expandera företag, både lokalt och i Asien.

Kontakta Stefan för att se hur han kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Vi har mycket nöjda kunder!

2022-04-29

I den senast kundundersökningen säger 97,2% av våra kunder att det är helt säkert eller mycket troligt att de kan rekommendera oss till sina affärskontakter. Det är en ökning från förra kundenkäten där 93,3% var mycket nöjda.

Naturligtvis är vi mycket stolta över det ökade förtroende våra kunder har för oss och våra tjänster.

Här är ett axplock av de spontana kommentarerna vi fick i undersökningen:

 • "Gedigen kompetens"
 • "Stort stöd och någon man kan bolla med, tar sig tid!"
 • "Vi blev kontaktade av er och när vi väl kom igång så levde VD-stödet verkligen upp till förväntningarna!"
 • "VD-stödet levererar näst intill alltid goda resultat och är ett bra bollplank avseende upphandlingar, strategier, visioner etc."

Vi tackat för era förtroenden med att hjälpa er att lyckas med era föratagsvisioner och står alltid ödmjuka inför uppgiften att alltid leva upp till våra kärnvärden PEPPA.

Prissätt Rätt!

2022-02-23

I vår guide hittar du olika metoder för att få ut bra pris för dina produkter.

 

Nyhetsarkiv
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.