- Praktiska råd som fungerar

Om oss – Praktiska råd som fungerar

VD-stödets bakgrund

Vi startade vår verksamhet 2004 med en idé om att hjälpa ägarledda företag att växa snabbare med god lönsamhet. Då identifierade vi en del hinder som fortfarande hämmar utvecklingen av svenska företag. Det är framförallt avsaknaden av affärsplaner, strategiarbete och styrning. Sedan vi startade vår verksamhet har vi framgångsrikt hjälpt över 1000 bolag enligt vår devis - Praktiska råd som fungerar!

Skräddarsydda lösningar för företag

Är du?

  • VD i små och medelstora ägarledda bolag
  • chef i privata, kommunala, publika och offentliga företag eller organisationer
  • ägare i behov av styrelsekompetens

då har vi något att tillföra!

Med start från verksamhetens unika behov, förmåga och resurser, analyserar vi behovet. Baserat på vår gemensamma, långvariga erfarenhet och kompetens inom företagsledning skräddarsyr vi unika lösningar för varje enskilt företag. Genom våra konsulter som alla har minst 15 års erfarenhet av företagsledning, ser vi till att åtgärderna genomförs med hög kvalitet som möter kundens och våra egna mål.

Vår vision och våra kärnvärden

Vår vision är att utveckla Sveriges företag, organisationer och dess ledare genom praktiska råd som fungerar.

Alla våra konsulter följer våra kärnvärden

  • Positiva
  • Engagerade
  • Professionella
  • Personliga
  • Ansvarstagande

PEPPA är ledordet i det dagliga arbetet med våra klienter!

VD-stödets verksamhetspolicy

Vi strävar efter att fullt ut förstå kundens behov i syfte att leverera anpassade insatser som ger bestående värden. Vi har hög integritet och är enkla att samarbeta med samt uppfattas som öppna, ärliga och lyhörda.

Hög kvalitet är för oss liktydigt med nöjda kunder, därför gör vi vårt yttersta för att uppfylla kundernas förväntningar.

Vi värnar om vår miljö genom att i möjligaste mån agera resurseffektivt. Vi strävar efter att begränsa den miljöpåverkan som kan kopplas till våra tjänster och transporter och vi använder företrädesvis miljömärkt utrustning och förbrukningsmateriel.

Vår gemensamma arbetsmiljö präglas av engagemang, delaktighet och respekt för varandra.

Förebyggande arbete och ständiga förbättringar driver oss framåt och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra system, processer och tjänster.

Vi följer de krav som ställs av lagstiftning och vår omgivning.

Våra verksamhetsområden

Våra huvudsakliga kompetensområden som vi är verksamma inom är:

Med ett drygt 25-tal konsulter, alla specialister inom sitt område, spridda över Sverige har vi en stor tillgänglig kompetensbank att använda för att lösa dina problem. Läs mer om våra kompetensområden.

Arbeta med oss

Vi söker kontinuerligt nya konsulter att samarbeta med. Är du intresserad av att veta vad det skulle innebära att verka som konsult inom något av våra affärsområden så kontakta vår VD Lars-Olof Peterson på tel: 070-8794132, via rekrytering@vdstodet.se, eller maila oss på info@vdstodet.se

Vi är särskilt intresserade av flera kvinnliga konsulter samt konsulter i södra och västra Sverige.


Nyheter

VD-Stödet utökar i Göteborg

2017-12-07

För att täcka den stora efterfrågen i västra götaland har vi utökat med två medarbetare i Göteborg.

Magdalena Pires Nielsen har en bakgrund innom detaljhandel, marknadsföring och företagsledning men är även utbildad samtalsterapeut som är en välkommen förstärkning till vår organisation.

Vi välkomnar även Sven-Erik Adolfsson som har en bakgrund som VD och inom styrelsarbete i både tillverkande företag så väl som fastighetsbolag.

 

Förstärkt kompetens i Svealand

2017-09-15

Carl Renström har anslutits till VD-Stödet. Hans gedigna komptenser innom bank, finans och juridik förstärker ytterligare våra möjligheter att hjälpa våra klienter.

Carl Renström

Ny medarbetare i Göteborg

2016-06-01

Vi förstärker vår organisation i Västra Sverige med Pontus Hellqvist med placering i Göteborg.

Nyhetsarkiv
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2017