- Praktiska råd som fungerar

Hur genomför vi vår strategi?

Strategi | 2016-03-16

Låt inte strategiarbetet stanna i ett dokument i någons byrålåda utan se till att den genomsyrar den dagliga verksamheten så den får avsedd effekt.

När ni har gjort er strategianalys av verksamheten ska man bryta ner den i mål och aktiviteter som leden mot visionen.

Med målstyrning för man ett enkelt och effektivt verktyg för att säkerställa att aktiviteterna ger de önskade resultaten men var tydlig med att det inte sker per automatik utan alla involverade personer ex. din ledningsgrupp måste aktivt jobba med målstyrningen skapa en matris enligt bilden. Använd ledningsgruppsmötena till att följa upp aktiviteterna och mäta framgången vid behov revidera aktiviteterna och låt det vara ett levande dokument som hjälper dig att utveckla bolaget och dina medarbetare. 

Per Forsberg

per.forsberg@vdstodet.se

Share
Generationsskifte ll Strategi | 2020-10-28
Vad är kundvård och vem är kunden? Sälj & Marknad | 2020-10-28
MAN VET INTE - VAD MAN INTE VET! Strategi | 2020-10-28
Mogen för ett generationsskifte? Strategi | 2020-09-18
Vet du varför dina medarbetare går till jobbet varje morgon? Ledarskap | 2020-09-18
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020