- Praktiska råd som fungerar

Hur genomför vi vår strategi?

Strategi | 2016-03-16

Låt inte strategiarbetet stanna i ett dokument i någons byrålåda utan se till att den genomsyrar den dagliga verksamheten så den får avsedd effekt.

När ni har gjort er strategianalys av verksamheten ska man bryta ner den i mål och aktiviteter som leden mot visionen.

Med målstyrning för man ett enkelt och effektivt verktyg för att säkerställa att aktiviteterna ger de önskade resultaten men var tydlig med att det inte sker per automatik utan alla involverade personer ex. din ledningsgrupp måste aktivt jobba med målstyrningen skapa en matris enligt bilden. Använd ledningsgruppsmötena till att följa upp aktiviteterna och mäta framgången vid behov revidera aktiviteterna och låt det vara ett levande dokument som hjälper dig att utveckla bolaget och dina medarbetare. 

Per Forsberg

per.forsberg@vdstodet.se

Share
VD:n – A SITTING DUCK! Ledarskap | 2021-04-23
Uppsägning, Del 1 Ledarskap | 2021-04-23
Stå inte med huvudet i sanden! Strategi | 2021-04-23
Din leverantör är din partner Strategi | 2021-03-25
Ta hand om dina reklamationer Sälj & Marknad | 2021-03-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.