- Praktiska råd som fungerar

När kompassnålen snurrar

Ledarskap | 2022-10-25

Att vara VD för ett företag är alltid en stor utmaning och rollen innebär ett omfattande ansvar. VD-stödet har genom åren skrivit många artiklar i ämnet och med...

Bli bättre på signalspaning

Ledarskap | 2022-10-25

Fånga upp viktiga signaler från medarbetarna i tid. Ju tidigare du uppmärksammar eventuella missnöjen eller missförhållanden i organisationen desto enklare är det att...

Svårt att attrahera rätt kompetens?

Ledarskap | 2022-09-29

Grundförutsättningar som skälig lön, säker arbetsmiljö och anställningstrygghet räcker inte alltid för...

Du som har en verksamhet med fler än 10 anställda

Ledarskap | 2022-09-29

På försommaren skrev vi om vilka regelverk du måste följa som arbetsgivare oavsett om du har anställda eller inte. Antalet skyldigheter ökar med antalet...

Vilka lagkrav gäller i min verksamhet?

Ledarskap | 2022-06-27

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, och antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda i verksamheten. I vissa fall finns...

Nya regler i LAS

Ledarskap | 2022-06-27

Här nedan är ett axplock av de nya reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och om nya former av stöd för arbetstagares omställning...

Det är enkelt att segla i medvind men nu måste vi lära oss kryssa

Ledarskap | 2022-06-27

Under en lång tid har vi i Sverige, och stora delar av övriga världen, upplevt en lång period med kraftig ekonomisk tillväxt. Samtidigt har vi haft låg inflation och mycket...

Tillsätt en personlig katalysator* så händer det.

Ledarskap | 2022-05-25

Det är inte fel att jämföra idrottsutövning med företagande, eller kalla det personlig utveckling. Vi kan kallt konstatera att det krävs oerhört mycket utbildning och...

Jag jobbar hemifrån idag!

Ledarskap | 2022-04-29

Uttrycket är det nya normala som framtvingades av pandemin, samtidigt står du idag som chef och funderar på hur du ska förhålla dig till detta. Det var troligtvis betydligt...

Se till att ledarskapet är en del av din strategi

Ledarskap | 2022-04-28

De flesta företag har system och strukturer för att anpassa sig till den snabba utvecklingen i omvärlden, men att utveckla ledarskapet så att...

Vad gör du när en medarbetare säger upp sig?

Ledarskap | 2022-03-24

Hjälp min nyckelmedarbetare har sagt upp sig – vad gör jag nu?Det...

Skicka rätt person till rätt plats

Ledarskap | 2022-01-27

För ett antal år sedan arbetade jag med en elinstallationsfirma. Ägaren och tillika VD hade startat bolaget 25 år tidigare och...

Du som chef är nyckeln till en välfungerande organisation

Ledarskap | 2022-01-27

Ingen tackar väl nej till att arbeta i en organisation med bra arbetsprestationer, hög trivsel och få konflikter. Det mesta handlar om att vi...

Fortsätt med nästa steg

Ledarskap | 2021-12-17

In Tempore Många av oss har en begränsad tid att göra allt vi...

Att leda förändring

Ledarskap | 2021-11-26

Vi får höra att ständig förändring är det nya normala, att den som inte hänger med är dömd att misslyckas. Till att börja med är förändringar i din affärsomgivning ingenting nytt. Du leder din verksamhet som påverkas...

Har du någonsin gjort ett personligt bokslut över ditt år?

Ledarskap | 2021-10-27

Har du någonsin gjort ett personligt bokslut över ditt år? Vi närmar oss årsskifte och för de flesta innebär det bokslut i företaget. Vi summerar, reflekterar och värderar det gångna året. Att göra det också för...

Nya regler kring arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning.

Ledarskap | 2021-09-23

Den 1 juni 2021 kom en ny AFS 2020–5 som ger arbetsgivaren ett tydligare ansvar för arbetsanpassning och mindre...

Uppsägning del 3, Avsked

Ledarskap | 2021-06-28

När du läser att någon eller några har ”fått sparken” är det ofta inte riktigt så. En uppsägning är ett lämpligare ord och innebär en steg-för-steg-process att säga...

Uppsägning del 2, personliga skäl

Ledarskap | 2021-05-25

Att tvingas säga upp en eller flera medarbetare i ditt företag är inte alltid roligt, i synnerhet när den bakomliggande orsaken är...

Mångfald behöver vi det?

Ledarskap | 2021-05-25

Visst är det trevligt när vi är lika, när vi känner igen oss i kollegorna, tänker och tycker ganska lika. Men handen på hjärtat, händer det...

VD:n – A SITTING DUCK!

Ledarskap | 2021-04-23

Oavsett ett företags storlek måste företagets alla funktioner drivas aktivt. Vi pratar om allt ifrån produktledning, tillverkning, inköp, marknadsföring och...

Uppsägning, Del 1

Ledarskap | 2021-04-23

Ett laddat ämne som många drar sig för är uppsägning av medarbetare. I din roll som chef och företagare är det dock en ofrånkomlig del av ditt...

Ta hand om dina kreativa medarbetare

Ledarskap | 2021-02-24

Det senaste året har ställt stora krav på omställningar och nya idéer om hur vi ska driva vår verksamhet. De bästa idéerna kommer oftast...

Referenstagning – den sista pusselbiten

Ledarskap | 2021-01-28

Sista fasen i anställningsprocessen är att ta referenser på kandidaterna som är kvar till det slutliga valet.

Bli en bättre beslutsfattare

Ledarskap | 2020-12-14

I en föränderlig värld fattar vi beslut hela tiden utan att tänka på det. Hur många av besluten styrs av fakta och hur många...

Vet du varför dina medarbetare går till jobbet varje morgon?

Ledarskap | 2020-09-18

Vad är det som driver dem att kliva upp och gå till just ditt företag. Det kan vara samma krafter som får dig som VD att...

Det nya normala

Ledarskap | 2020-09-18

Ett osynligt litet virus har varit huvudorsaken till att många har flyttat sina arbetsplatser till sina hem. En ny kontorsmiljö har därmed uppstått och nya frågor...

Tar man bort den stora svampen växer de små upp

Ledarskap | 2020-06-23

Vi ett tillfälle arbetade jag med ett företag som utvecklade, tillverkade och marknadsförde tekniskt komplexa produkter och lösningar. Företaget hade startats av styrelseordföranden och majoriteten av kapitalet var generationsskiftat, men inte majoriteten av...

Agilt tänk

Ledarskap | 2020-05-27

Planera Det är en märklig tid vi just nu går igenom och naturligtvis finns det olika uppfattningar om hur det kommer att se ut efteråt. Men ett bra talesätt är ”det enda vi vet säkert är att det kommer att bli...

Hur kommer bolaget starkare ut efter Corona?

Ledarskap | 2020-05-27

Finns svaret i kristallkulan? Konsekvenserna av den pågående pandemin drabbar oss alla över hela världen på ett eller annat sätt. Många söker svar på frågan - Hur ser världen ut efter Corona? Ingen vet med...

Kommunikation ett av dina viktigare verktyg

Ledarskap | 2020-04-24

Informera mera Brist på information är en av de saker som kan skapa oro och rykten i en organisation. Får man ingenting veta så vill hjärnan ändå ha sin bild och vi kan dra slutsatser från helt fel grund. Därför...

Förvandla ledningsgruppen till ett ledningsteam

Ledarskap | 2020-03-25

När det egna företaget vuxit i omsättning och även antalet anställda, når man en punkt där det är nödvändigt att ha en ledningsgrupp. VD kan inte längre göra allting själv, fatta de rätta besluten inför framtiden och...

Bakgrundskontroll – bättre att förekomma än att förekommas!

Ledarskap | 2020-02-27

I samband med ett företagsförvärv så görs vanligtvis något som kallas för Due Diligence. Det innebär att köparen granskar det bolaget som är till salu för att samla och analysera information som sedan utgör grunden när beslut...

Hållbart ledarskap – För vem då?

Ledarskap | 2020-02-27

Vad handlar hållbart ledarskap om? Är det bara ytterligare ett nytt begrepp som har klistrats på ledarskapet, eller är det så att det faktiskt skapar framgångsrika organisationer? Ett hållbart ledarskap kan skapa framgångsrika...

Är du trött på att vara vd i det bolag som du äger?

Ledarskap | 2019-12-10

Står du inför en generationsväxling eller ägarskifte inom de kommande åren? Har du tröttnat på att vara den ”Ofrivillige direktören” och är beredd att göra något åt saken? Varför inte bara behålla aktierna...

KUNSKAP FÅR MAN INTE VIA MODERSMJÖLKEN!

Ledarskap | 2019-12-10

Det är ganska lätt att driva ett företag och bli framgångsrik, i teorin. Det enda som krävs för att lyckas är: Djup kompetens och erfarenhet inom det du erbjuder  Kunna driva företag Förstå hur...

Social hållbarhet

Ledarskap | 2019-11-13

Flera definitioner finns att tillgå om social hållbarhet men i grund och botten så handlar det om att vara mån om sina medmänniskor, samhället och omvärlden. Ämnet inbegriper frågor om arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet,...

Hur behåller jag sommarens goda energi

Ledarskap | 2019-10-15

Hösten är på väg med klara soliga dagar och det är full fart på jobbet igen. Det är ofta den tiden på året då vi bestämmer oss för att förändra och göra nya saker. Motivationen är stor och vi vill gärna...

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Ledarskap | 2019-10-15

Som arbetsgivare är du alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren kan fördela uppgifter inom...

VD-stödet 15 år i VDs tjänst.

Ledarskap | 2019-06-26

  VD-stödet har sedan starten 2004 vuxit från tre till idag ca 40 erfarna företagsrådgivare med placeringsorter runt om i landet. Vi har som enda uppdrag att erbjuda hjälp och stöd till VD för i huvudsak, små till medelstora företag....

Att coacha på beteende ger resultat

Ledarskap | 2019-04-04

De flesta av oss känner att arbetstempot ökat under de senaste åren. Men är vi effektiva? Vi ser tyvärr ofta verksamheter med väldigt kompetenta medarbetare som jobbar från tidiga morgonen till sent på kvällen men som ändå inte...

7 faktorer som får dina medarbetare att #trivas & #stanna på jobbet

Ledarskap | 2019-02-08

Vad är det som gör att #medarbetarna #trivs just på din arbetsplats? Det handlar om att hitta och lyfta de saker som ger dina medarbetare inre tillfredsställelse. Då ökar chansen till högre #välbefinnande #på #jobbet – vilket i sin tur...

Bli bättre på att fatta beslut

Ledarskap | 2018-12-18

I en föränderlig värld fattar vi beslut hela tiden utan att tänka på det. Hur många av besluten styrs av fakta och hur många styrs av magkänslan är frågan. Går det att minimera valmöjligheterna och blir mer effektiv i sitt...

”Det kollektiva blir nästa stjärna”

Ledarskap | 2018-09-21

Vinterns och vårens stora diskussion var om Zlatan Ibrahimovic skulle åka till Ryssland för att spela med det svenska landslaget. Resten är historia.   Janne Andersson valde att bygga upp ett välslipat och solitt lag, något som även...

Att välkomna nya medarbetare 

Ledarskap | 2018-09-21

En ny person som du har anställt är en stor kostnad som kräver tid och pengar, men tänk samtidigt på att det är en investering som behöver planering för att denne ska känna sig välkommen, kunna prestera, stanna länge och leverera. Som...

Vad är det som gör att några av oss får något konstigt i blicken när vi börjar prata förändringar?

Ledarskap | 2018-06-28

De allra flesta har i grunden inte något emot förändringar men vi vill helst bestämma själva vad som ska förändras. När det är någon annan som bestämt känns det inte alltid lika spännande och stimulerande.     ...

TAIICHI OHNO

Ledarskap | 2018-06-28

En av Toyotas chefer på 50-talet (Taiichi Ohno) insåg att många problem i produktionslinjerna inte löstes effektivt och felen var återkommande. Det var frustrerande. Herr Ohno funderade mycket på detta och kom småningom fram till en enkel metod. Han...

Från tidsoptimist till tidssmart – så gör du

Ledarskap | 2018-04-25

Du ska inte jobba mer, hårdare eller snabbare – utan smartare. För att kunna göra det måste du bli chef över din tid. Vi har alla våra strategier för att hinna med ofta omänskliga arbetsbördor. Men du får inte mer gjort på...

Hur hanterar du ”svåra” människor?

Ledarskap | 2018-04-25

Blir du pressad från medarbetare, ifrågasatt i alla beslut, tvingas hantera problem som inte borde vara dina? Ta ett djupt andetag och satsa på att omvända dina belackare till bundsförvanter. Är det jag eller du som är...

Så ordnar du en lyckad konferens – undvik fallgroparna

Ledarskap | 2018-04-25

Konferensen är planerad in i minsta detalj. Men trots att du checkat av allt, finns det fallgropar! Fallgropar som du som chef bör och kan hantera genom tydlighet, planering och att involvera medarbetarna innan konferensen. Dålig planering...

Vad behöver du för att prestera optimalt?

Ledarskap | 2018-04-04

Stanna upp och se dig själv i spegeln. Vi har ofta åsikter om kollegor, medarbetare och andra, men hur är det med vår egen självkännedom?                                   ...

All Kommunikation sker på mottagarens villkor

Ledarskap | 2018-04-04

Här menar jag kommunikation som sker mellan människor och omfattar ord, kroppsspråk, tonfall, och röststyrka. Att kommunicera är en förutsättning för att vi människor överhuvudtaget ska kunna leva och utvecklas tillsammans. Många...

Vad är ett kollektivavtal?

Ledarskap | 2018-02-28

Ett kollektivavtal tecknas mellan en arbetstagar-  och en arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivare. Det senare kallas ofta för hängavtal eftersom det hänvisas till något av de kollektivavtal som facket har med en...

Hövlighet på jobbet minskar sjukfrånvaron!

Ledarskap | 2018-02-28

Ny forskning från Kanada visar att om vi blir artigare och trevligare mot varandra så kan vi minska sjukfrånvaron. I den här studien var träningen på att vara trevligare mot varandra den enda insatsen som gjordes men sjukfrånvaron minska de med 38...

”Den ofrivillige direktören”

Ledarskap | 2018-01-30

De flesta har säkert sett någon av filmerna i Lasse Åbergs serie om Stig-Helmer Olsson som ofrivilligt hamnar i olika situationer där han kommer utanför sin...

Psykisk ohälsa kan förebyggas

Ledarskap | 2017-12-13

Det går att motverka och i inte sällan förhindra att psykisk ohälsa uppstår om man är observant och förberedd. Här följer tre snabba tips på vad du som vd, chef, företagsägare och ledare kan göra för att förebygga...

Att lita på en intervju eller en intervju.

Ledarskap | 2017-11-17

När du gjort din läxa med en grundlig kravanalys och haft platsannonsen ute så vidtar det roliga arbetet att intervjua kandidater. Först ska du naturligtvis stämma av ansökningarna mot kravanalysen så att de sökande motsvarar vad du...

Vad är poängen med en kravanalys i samband med rekrytering?

Ledarskap | 2017-09-30

Låt mig vända litet på det hela och i stället fråga. Vad är poängen med att anställa rätt kandidat?  Syftet med en jobbanalys är nämligen att definiera företagets anställningsbehov. Den kandidat som ni...

Förvirring råder kring uppsägning och avsked

Ledarskap | 2017-03-09

När en arbetstagare har misskött sig i sin anställning och arbetsgivaren vill avsluta anställningen inställer sig frågan om arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning eller rent av laglig grund för avsked. Detta regelverk har gällt i...

Bollplank bättre än en pappersstyrelse!?

Ledarskap | 2017-01-17

Det är vanligt bland små och medelstora företag att en individ sitter på flera stolar. Man kan vara ägare, styrelsemedlem och VD...

Förebygg sjukskrivning

Ledarskap | 2016-12-12

Bidraget till det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats som kan användas både för att förebygga sjukskrivningar och för att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete.  Det kan till exempel handla om...

När det värsta inträffar

Ledarskap | 2016-12-12

Det är 15 år sedan krisen inträffade. Magnus Dahl var nordisk VD på Baxter Medical då man producerade konstgjorda njurar i en fabrik i södra Sverige. Ett fel i produktionen förorsakade att drygt 40 patienter dog runt om i världen.  - Det...

Vad väger tyngst när medarbetare värderar sin arbetsplats

Ledarskap | 2016-12-12

Allt fler trivs på jobbet, enligt en medarbetarrapport gjord av Netigate. I rapporten medverkar 11 395 medarbetare, fördelade på 93 svenska organisationer. Det viktigaste området när det gäller hur man värderar sin arbetsplats är ledarskapet....

Teamarbete - ledningsgrupp

Ledarskap | 2016-11-15

Vi vet alla att Fem myror är fler än Fyra elefanter. Vi borde också veta att Fem hjärnor är skarpare än En. Gör vi det? I ord? Jo oftast! I handling? Kanske inte lika ofta?

Ny lag 1 januari 2017 om Lönekartläggning

Ledarskap | 2016-10-23

Arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön....

Välkommen till en inspirationsdag med oss!

Ledarskap | 2016-09-23

Välkommen till en inspirationsdag med...

Så hanterar du en arg kollega

Ledarskap | 2016-09-23

De flesta av oss gillar inte konflikter varken hemma eller på jobbet, här kommer några goda råd som är användbara i många sammanhang  

Ett gott ledarskap påverkar ditt företags lönsamhet

Ledarskap | 2016-06-29

Visa respekt för dina medarbetare   En chef måste ha respekt för sina medarbetare. Om...

Svettig tillvaro för VD ´ar i Sveriges små och medelstora företag!

Ledarskap | 2016-05-27

Små till medelstora företag (SME) är definitionsmässigt företag med 1-250 fast anställda. 95% av arbetstagarna i Sverige arbetar i företag av den storleken. Det är...

Styr och led utifrån den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang.

Ledarskap | 2016-05-27

Ett verktyg att använda för att stärka sitt ledarskap är  ”Situations anpassat ledarskap” . Det innebär att man använder olika typer av ledarstil beroende på...

En framgångsrik säljorganisation är inget självspelande piano.

Ledarskap | 2016-05-27

I rollen som ansvarig för ett företags försäljning kan...

Fyra viktiga områden för ledningsgruppen att arbeta med

Ledarskap | 2016-05-27

Allt fler organisationer etablerar ledningsgrupper på olika...

Har ditt företag tillräckligt med prospekts för att nå era mål?

Ledarskap | 2016-05-27

För att nå våra...

Vikten av att hantera och tolka siffror

Ledarskap | 2016-03-16

Som chef har man en rad olika ansvarsområden. Den som är chef för hela eller delar av företaget har ofta ett större eller mindre ekonomiansvar. Att ha en grundläggande kunskap om ekonomi är därför en grundläggande förutsättning. Vad...

Ny arbetsmiljölagstiftning

Ledarskap | 2016-03-16

Sammanfattning av de nya arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 2016-03-31 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av...

Ledarskap i den strategiska planen

Ledarskap | 2016-02-22

Har ledarskapet en plats i din strategiska plan? De flesta företag har system och strukturer för att anpassa sig till den snabba utvecklingen i omvärlden men att utveckla ledarskapet så att det fungerar i den nya verkligheten är komplext och glöms ofta...
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.