- Praktiska råd som fungerar

Varför en strategi?

Strategi | 2016-02-22

Varför behövs en strategi?

På VD-stödet ser vi ofta företag utan en klar, tydlig, förankrad och kommunicerad strategi och som i hög grad styrs av externa händelser gång efter gång. Alltså, en organisation som hela tiden hanterar akuta händelser i den dagliga verksamheten och inte har förmågan till att skapa en strategi som eliminerar många oförutsedda händelser.

Hur gör man?

Man börjar med att skapa en organisation i företaget som kan hantera de olika frågeställningarna. Med utgångspunkt från ägarna och deras vilja och intentioner med ägandet sätts ledarskapet i bolaget via ett ägardirektiv till styrelsen. 

Styrelsen tar sedan i sin tur fram de övergripande strategierna som behövs för att tillgodose ägarnas intentioner. Via VD-instruktionen får VD de verktyg och mandat som styrelsen anser nödvändiga för att VD operativt ska leda verksamheten mot de angivna målen. VD arbetar genom sin ledningsgrupp mot målen via affärsplanen.

Varför ska man göra så här? För att skapa förutsättningarna måste man skapa forum för att diskutera de olika frågeställningarna! Det gäller att skilja på en ägarfråga, en styrelse-fråga eller något som hör till ledningsgruppen. Ofta i ägarledda företag sorterar man inte ut frågorna utan allt blir en enda soppa som hamnar hos ledningsgruppen. Improduktivt!

Vision

Hur vill vi att vårt företag ska se ut om t ex 5 år och hur vill vi att våra kunder ska uppfatta oss? Det är visionen som vi helst formulerar i en grupp av medarbetare, styrelse och ägare. Det är ni som tillsammans ska formulera en vision så att den både är förankrad i verksamheten samt även kommunicerbar externt till kunder.

Mission

Om vi nu har bestämt vart vi vill vara om 5 år så måste vi ju definiera var är vi idag? Ta ett steg utanför er verksamhet och se företaget från kundernas perspektiv. Använd gärna en kvalitativ kundenkät för att få en objektiv bild. Vad ser du då? 

Strategin

Nu vet vi vart vi vill och vi har definierat var vi är. Då tar vi och ritar upp strategikartan hur vi ska ta oss fram mot visionen men tänk på att det är visionen som bestämmer strategin!

Visionen bestämmer vilka strategiska mål vi ska ha och vilket kundvärde vi ska leverera i framtiden, vilka som är de avgörande framgångsfaktorerna och vilka nyckeltal vi ska använda för att mäta att vi är på rätt väg. Detta utgör grunden för ett målstyrningsarbete som kommer att bli ledningsgruppens viktigaste verktyg för att styra och leda verksam-heten i enlighet med styrelsen och ägarnas direktiv och önskan.

Per Forsberg
per.forsberg@vdstodet.se 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.