- Praktiska råd som fungerar

GRÄSET KAN BLI GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN!

Strategi | 2020-04-24

Trots ett antal stödpaket åt landets företag och dess anställda så kan vi tyvärr konstatera det är fortsatt besvärligt läge. Just nu är det omöjligt att säga någonting och ingen har en klar bild över läget är i Sverige och världen om några månader. Den centrala frågan är, när kommer allt ha normaliserats för företagssverige igen, och på vilken nivå? Det finns inget entydigt svar men man brukar säga att de företag som klarar sig igenom en lågkonjunktur kommer stärkta ur den. Bli ett av dem!

Att leda ditt företag idag kräver mycket arbete men samtidigt är det hög tid att börja kratta i manegen och planera för tiden efter Covid-19. Ett förslag till definition av en plan - En plan är vad man ska göra annorlunda framöver jämfört med tidigare. Alltså, vill man inte göra några förändringar så behöver man ingen plan. Vad vi nu å andra sidan vet med säkerhet är att morgondagen blir helt annorlunda och det kommer att krävas planering för att klara sig bra i den nya situationen!

Företag kommer med stor sannolikhet inte kunna genomföra de aktiviteter som de planerat genomföra i år och inte 2021 heller. Varför:

 • Omvärlden har förändrats i grunden.
 • Hur ser det allmänna finansiella läget ut (Sverige och Rest of the World. ROW)?
 • Hur ser mitt företag ut i fråga om kompetenser?
 • Hur många anställda har jag?
 • Hur ser mitt företag ut i fråga om resurser? (finansiella, maskinpark, verktyg...)
 • Finns mina kunder kvar?
 • Finns mina leverantörer kvar?
 • Hur är konkurrenssituationen?
 • Mm mm

Då befintliga planer, både strategiska och operativa, måste göras om så kan det vara en god idé att redan nu börja arbeta med dem. 

Det kan vara nog så trassligt att ta fram en årlig budget. Det är sannolikt enkelt i jämförelse med de scenarioarbeten man måste genomföra innan man ens börjar arbeta med planer, och vad som kan likna en budget. Det kommer att bli många kvalificerade gissningar och antaganden och osäkerheterna är stora. 

Det kommer att finnas uppsidor för de företag som tar sig igenom Covid-19 perioden;

 • Det kommer att finnas en stor tillgänglighet av kompetenta människor
 • Marknaden kan inget annat än växa
 • Mindre konkurrens
 • Insatsvaror kommer sannolikt vara billigare
 • Det kommer att finnas en stor och prisvärd andrahandsmarknad
 • Stort utbud på lokaler med attraktiva hyresnivåer
 • Finansieringskostnaden kan bli billigare
 • Mm mm

Hur stor marknaden blir i närtid efter Covid-19 eller på längre sikt finns det ingen som kan sia om. Det enda vi kan förutsätta är att det kommer att finnas en stor efterfrågan på i stort sett allting. Frågan är bara när potentiella beställare har återfått sin fulla köpkraft.

Börja arbeta redan nu med att planera för hur ditt företag skall bli vinnare efter Covid- 19, när den än infaller.

Stefan Erlandsson

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.