- Praktiska råd som fungerar

Strategi som begrepp

Strategi | 2016-02-22

Vad är strategi?

Det finns många sätt att tyda ordet strategi på. Tar ordet tag i dig och känner du att, i mitt företag, behöver vi verkligen strategi? Många tycker att strategi, låter för ”stort” för sin verksamhet. Strategi håller väl bara stora internationella företag på med! Hur kan jag ha nytta av strategi? Vad leder det till, i mitt mindre eller medelstora bolag? Kan man säga nej i bolagets strategi?

En förklaring till strategi, är att definiera skillnaden mellan taktik och strategi. Taktik är mindre enheter av en helhetsbild, som vi kan kalla strategi. Vi har olika taktiska kompo-nenter i vår affärsvärld, som t ex säljinsatser, marknadsföringsaktiviteter, kompetens-försörjning, smartare produktion, bättre logistik, mm. Sammantaget av våra enskilda beslut i dessa taktiska enheter, definierar vi en helhetsbild i företaget – en strategi. 

Strategi = effektiv affärsplanering

Ordet planering har vi en större förståelse för. Vi använder det ofta i olika sammanhang i våra liv. Utan planering händer det inte mycket. Vi har det i vår vardag och i vårt affärsliv. Ordet är tydligt och vi vet exakt vad som förväntas av oss, när någon säger att vi måste ha en plan eller måste planera en aktivitet.

Sätter vi upp en plan, har vi definierat vad vi ska göra och antagligen när vi ska göra det. Vi har ofta en startpunkt och en slutpunkt (mål) och kanske delmål. Vi har skapat en struktur från start till mål. Det som är kvar, hur skall vi göra det? En del använder begreppet ”effektiv affärsplanering” i stället för strategi. Det tycker en del säger mer vad det egentligen handlar om. Att göra en affärsplanering och i den planeringen ta ett antal beslut, där både ”ja beslut” ingår, samt även ”nej beslut” ingår. 

I vår affärsplanering tittar vi på branschen vi verkar i, hur det egna företaget ser ut med styrkor och svagheter. Efter den analysen skall vi ta ett antal beslut, ”vem vill vi vara”, målbilden, vilket värde skall vi leverera, samt hur skall vi arbeta för att kunna leverera företagets värde. Till detta tar vi också hänsyn till företagets ekonomiska situation, mm. 

Behöver vi strukturerad affärsplanering i ett mindre eller medelstort bolag? Absolut, struktur och planering vet vi alla att vi och bolagets utveckling mår bäst av. Så genom att tänka i termen effektiv affärsplanering istället för strategi, kan det kännas enklare när vi utvecklar våra företag. 

Att säga nej till något i en strategi är ett tydligt och bra beslut. Tänk affärsplanering istället för strategi, så ökar vi motivationen att jobba med detta i vårt bolag. Våga säga nej till något som inte matchar strategin.

Jörgen Strömberg
jorgen.stromberg@vdstodet.se 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.