- Praktiska råd som fungerar

Strategisk, taktisk eller operativ nivå?

Strategi | 2016-02-22

Strategiskt, taktiskt eller operativt?

Vi tänker oss ett företags planeringsarbete. Alla företag bör ha en affärsplan. Många säger också att de har en, men då menar många ofta marknads- och/eller säljplaner. En affärsplan är just ett strategiskt verktyg för företaget. Till skillnad från marknadsplanen tar den hänsyn till hela den prognosticerade samhällsutvecklingen för planeringsperioden.

Den strategiska affärsplanen

Affärsplanen är övergripande och därmed den enda planen på den strategiska nivån. Notera att affärsplanen är företagets, dvs ägarnas, viljeyttring. I affärsplanen ska företagets alla erfarenheter tas tillvara, både externt och internt. Men, även en omvärldsplan ska tas fram för att ta hänsyn till alla tänkbara omständigheter som kan påverka företagets framtida affärsmöjligheter. Hur ser det egentligen ut i omvärlden? 

I omvärldsplanen redovisas samhällsekonomiska, politiska, tekniska och sociala faktorer som kan påverka företaget. Utöver detta tas även de framtida marknadsförväntningarna fram. Allt detta ligger till grund för att jämföra med företagets SWOT-analys, dvs identi-fierade styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Baserat på all den här informationen tas beslut om t ex FOU, marknader, produkter, kort- och långsiktiga mål samt framtida vägval.

Taktiska planer

Nivån under affärsplanen, t ex marknadsplan, FOU-plan, kompetensutvecklingsplan och kommunikationsplan, kallas den taktiska nivån. Här bryts affärsplanens grövre mål ner i mer detaljerade beskrivningar av hur vi ska leva upp till affärsplanen. Nya produkter kanske kräver ny kompetens som måste utvecklas eller anskaffas? Det är exempel på frågor som hanteras på den taktiska nivån. Kompetens kanske ska avvecklas av olika skäl? När och hur det skall gå till är även frågor för den taktiska nivån. Detta är naturligtvis bara några få exempel, men visar lite på vad som kan vara aktuellt att hantera.

Operativ nivå

Den operativa nivån består av sälj- och verksamhetsplaner. Enkelt uttryckt är det handlingsplaner för grupp och individ över vad som skall åstadkommas enligt de strategiskt och taktiskt fastställda målen. Vem eller vilka ska utföra aktiviteterna? När ska det vara klart? När och hur ska det följas upp? Till vem ska det rapporteras?

Förhoppningsvis har jag nu förklarat hur strategi, taktik och operationella aktiviteter i ett företag förehåller sig till varandra.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Lars Larsson
lars.larsson@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.