- Praktiska råd som fungerar

Vågar Du granska ditt eget bolag?

Strategi | 2020-02-27

Det engelska ordet Due Diligence (DD) har många säkert stött på i samband med en företagsöverlåtelse. Det är en vanligt förekommande metod att samla in och analysera relevant information om ett företag innan ett köp eller försäljning blir av. I praktiken betyder DD att köparen som står inför ett förvärv noga granskar det bolaget som är till salu, alltså målbolaget. Men DD kan också betyda att säljaren undersöker sitt eget bolag innan det säljs. Det ska vi börja med.

Planera din försäljning i god tid

Att sälja sin verksamhet, sitt livsverk, är en lång process som kräver planering, tid, resurser och en stor dos tålamod. Man är emotionellt fast i sitt bolag och blir lätt hemmablind, man ser saker och ting ur sitt eget perspektiv. 

En extern potentiell köpare eller spekulant har mycket ofta en annan bild av läget och ett mer objektivt förhållningssätt till målbolaget.

Företagsägare som planerar en försäljning eller exit av sin verksamhet bör bland mycket annat fundera på att göra en intern DD. Det är ett bra sätt att ”kolla tempen” och identifiera fel och brister som i slutändan påverkar hur bolaget uppfattas. Saker som man inte hade tänkt på eller försummat som plötsligt dyker upp kan rättas till i tid innan en säljprocess drar igång. Det är samtidigt ett tillfälle att upptäcka värdefulla delar i sitt eget bolag och lyfta upp dem så de blir synliga hos köparen. Att vara proaktiv och vet vad som behöver åtgärdas kan komma att spela en avgörande roll innan köparen gör sin DD.

En enkel checklista

 • Aktiebok, aktiebrev, styrelseprotokoll, aktieägaravtal, ägardirektiv, mm
 • Avtal med kunder, medarbetare, leverantörer, hyror, leasing, återförsäljare, IT osv, kolla giltighetstid och att inga konstiga villkor är bortglömda
 • Kollektivavtalsfrågor, avtal med VD och nyckelpersoner
 • Certifieringar, kundregistret, speciella projekt, samarbetspartners och utvecklingsaktiviteter
 • Närståendetransaktioner, i synnerhet om detta är utanför bolagets normala affärsverksamhet
 • Försäkringar, panter, säkerheter, banklån, aktieägarlån, annan finansiering
 • Registrering av varumärken, patent, mönsterskydd, bifirma, domäner osv
 • Strukturkapital
 • Myndighets tillstånd
 • Alla relevanta skattefrågor
 • Pågående stämningar och rättstvister

 

Listan kan göras betydligt längre och mer omfattande. Tanken är att ju mer man granskar sitt bolag, desto större är möjligheten att rätta till eventuella missförhållanden i tid men också samtidigt lyfta olika värden som en potentiell köpare uppskattar. Det är också en bra övning i att lära känna sin verksamhet på ett lite annorlunda sätt och hålla god ordning. Det motverkar köparens möjligheter att använda sig av eventuella fel och brister för att kräva kompensation, lägre säljpris eller tunga garantier.

Men tänk efter, skulle inte det vara bra att göra en intern DD oavsett om bolaget är till salu eller inte? Svaret är onekligen JA. Att ha en regelbunden granskning av egen verksamhet är mycket nyttig för att leda sitt bolag. Förutom det sedvanliga årsbokslutet så kommer man att få en översikt av hur företagets olika delar fungerar och hänger ihop, de tekniska, legala, organisatoriska och kommersiella.

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig som vi har hjälpt många andra de senaste 15 åren. 

 

Daniel Nakell

 

Share
Därför är hållbarhet en möjlighet för ditt företag Strategi | 2023-06-27
It takes at least two to tango! Ledarskap | 2023-06-27
Var tydlig och undvik friktioner Strategi | 2023-06-27
Tänk lönsamhet Ekonomi & Finans | 2023-05-22
Framgång kommer inte bara av att köra på i 180 Ledarskap | 2023-05-22
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.