- Praktiska råd som fungerar

Dina inköp påverkar ditt resultat!

Strategi | 2016-11-15

Nästan alla företag är både säljare och inköpare av produkter (=varor och tjänster). Beroende på företagets rutiner, storlek och bransch så hanteras inköpsverksamheten på olika sätt. 

Hur har ni gjort? Är det någon som är ansvarig inköpare? Är alla inköp samordnade? Hur många olika produkter köper ni? Är dessa produkter indelade i olika grupper med tanke på hur viktiga eller mindre viktiga de är för din verksamhet? Hur mycket tid går åt för dina inköp? Hur påverkar inköpen ditt resultat och dina kostnader? Finns det leverantörsavtal? Hur mäter ni leveranssäkerhet, service och produktkvalitet? Hur är det med utvärdering av nya leverantörer och prestation av befintliga? Hur säkerställer ni leveranser för att undvika störningar i flödet?

Med andra ord, har du en inköpsstrategi?

Det finns olika metoder att organisera en inköpsverksamhet och skaffa sig en översikt av aktiviteter, kostnader, produktindelningar, risknivåer, leverantörer osv för att optimera sin position som inköpande företag. Varje organisation måste därmed analysera och bestämma själv vad som är mest lämpligt.

Många företag och företagare har gått ”på rutin” utan att ägna tillräckligt mycket tid för att organisera inköpsverksamheten och de varor och tjänster man köper in. Inköp kan kopplas direkt till kostnader och påverkar därmed bolagets resultat och dess finansiella ställning. Det är kanske hög tid nu att ställa relevanta frågor.

Kontakta VD Stödet för en inledande diskussion.

 

 

daniel.nakell@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.