- Praktiska råd som fungerar

Säkerställ att ni uppfyller kraven för att öka er konkurrensförmåga

Strategi | 2017-03-09

I stort sett alla offentliga upphandlingar idag har krav på ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vi ser också att fler och fler företag inom den privata sidan ställer krav på att leverantörerna jobbar aktivt med kvalitet och miljö. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. 

Kunderna vill helt enkelt försäkra sig om att de får en leverantör som kan leverera efterfrågade produkter/tjänster till efterfrågad kvalitet, under överskådlig tid och på ett hållbart sätt. De,  liksom alla andra i samhället, lägger större och större vikt avseende såväl kvalitet som miljöhänsyn.

Istället för att kunderna själva ska bedöma varje leverantörs kvalitets- och miljöarbete så kräver de att leverantörerna är certifierade. Det är mycket enklare för kunderna att kontrollera att leverantörerna har ett certifikat jämfört med att de själva ska sätta sig in i leverantörens system, granska och bedöma rutiner, besöka leverantören för att se hur rutinerna är implementerade med mera.

För att få ett certifikat krävs att företaget har ett kvalitets- och miljöarbete som följer någon etablerad standard eller annat kravdokument och att en oberoende tredje part genom revison granskar att företaget jobbar enligt kraven.

De mest kända kravdokumenten är standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), men det finns också ett flertal branschspecifika kravdokument till exempel inom medicinsk teknik, livsmedel, bilbesiktning, byggbranschen, för att nämna några.

Vi på VD-stödet har lång erfarenhet av att utveckla effektiva ledningssystem enligt såväl ISO 9001, ISO 14001 som enligt branschspecifika krav och inklusive arbetsmiljö. 

Kontakta VD-stödet så får ni mer information.

carina.tranberg@vdstodet.se lars.hardeman@vdstodet.se

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.