- Praktiska råd som fungerar

Bolagets kapital - del 1

Strategi | 2022-11-23

I affärsvärlden förknippas ordet kapital med pengar och finansiering. Det är i och för sig korrekt, men det är många som glömmer bort att det också innebär struktur-kapital. Denna term som ofta används inom ledarskap förklarar hur man samlar in, dokumenterar och hanterar väsentlig information som ska förstärka företagets överlevnad och konkurrenskraft. All kunskap kan man självklart inte dokumentera, men ju mer desto bättre. Man kan också säga att detta är en mycket viktig del av ett företags infrastruktur.

 

Att sköta om sitt strukturkapital handlar om att behålla strategiska kunskaper i företaget, att skapa förutsättningar för lönsamhet samt att minimera risk. Struktur-kapitalet kan indelas i internt och externt kapital. En del av detta syns inte i balansräkningen men kan vara ack så värdefullt!

 

Internt strukturkapital

Denna del innebär huvudsakligen anställda, interna processer, databaser, affärssystem mm som finns i varje verksamhet. Exempelvis uttrycket ”en vanlig dag på jobbet” betyder aktiviteter och kunskaper som ofta finns i utförarens huvud. Vad händer när minnet sviker eller en medarbetare slutar? Denna affärskritiska information ska i möjligaste mån omvandlas till strukturkapital och helst förbli företagets egendom. Lyssnar du på dina medarbetare, gör du medarbetarenkäter, hur dokumenterar du och hanterar all information som rör dina anställda, säljmöten, ledningsgruppsmöten, osv.

 

Hur är ditt affärs- och ekonomisystem? Ofta är det en liten del av funktionerna som används dagligdags och en stor del av informationen ”ligger och samlar damm”.

Har du koll på dessa delar och hur de hänger ihop så bygger du upp ett starkare strukturkapital. Att dokumentera interna processer (ofta i samband med ett ledningssystem) är en utmärkt metod att förvara och behålla kunskap i ditt bolag. Dokumenterade och tillgängliga processer gör att anställda ser hur det egna arbetet passar in i helheten. Dessutom så skapas en gemensam syn på hur verksamheten fungerar. Använder du styrdokument (exempelvis styrkortet) är det mycket vunnet och ditt ledarskap kommer att vara ännu tydligare.

 

Är du på väg att sälja eller förbereda en försäljning av ditt bolag så är struktur-kapitalet mycket ofta en avgörande del av priset. Har du inte dokumenterat och organiserat ditt strukturkapital så är risken stor att värdet påverkas och köparens intresse svalnar alternativt att du tvingas arbeta kvar i företaget en lång tid efter försäljningen för att transferera kunskap till köparen.

 

Kunskap är konkurrenskraft

I dagens kunskapssamhälle är det nästan ofrånkomligt att medarbetare spelar en viktig roll. Mycket kunskap och kompetens som finns hos individen gör ditt företag konkurrenskraftigt och samtidigt sårbart. Därmed är det mycket viktigt att individer och deras erfarenheter väl omhändertas av dig. All kunskap som finns inom ditt företag är motorn som ytterst ska generera ekonomiska och intellektuella värden. Det är därmed av stor betydelse hur du omvandlar, behåller, styr och använder dessa kunskaper för att nå dina mål.

 

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
Bli bättre på signalspaning Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.