- Praktiska råd som fungerar

Är SWOT viktigt eller kan jag strunta i det?

Strategi | 2020-03-25

Vad händer när ditt företag sätt under stor press? Har du de verktyg som krävs för att få en tydlig bild av vilka möjligheter och risker ditt företag står inför. En väl genomförd SWOT tydliggör såväl styrkor och svagheter som möjligheter och hot. 

SWOT är en nulägesanalys av ditt företag. Den är oerhört användbar när du tar fram din affärsplan eller en strategi för hur företagets mål ska nås. En SWOT analys är ingenting du gör en gång och aldrig mer – beroende på hur omvärlden förändras kan du behöva genomföra en ny med jämna mellanrum. Ett riktmärke är att göra arbetet åtminstone en gång om året, för att titta på din verksamhet och öka beredskapen för vad som kan komma i framtiden.  Den kan också bli ett bra underlag för val av framtida strategier. 

Tillbaka till ritbordet

Förändringstakten är hög och det som har fungerat den ena dagen kan vara obsolet den andra dagen. Det har vi fått lära oss under de senaste veckorna. Har du inte koll på vad som kan hindra dig från att nå målen kan du drabbas av oväntade negativa överraskningar och förlorade affärer.

ImageDu arbetar med en fyrfältsmodell där du synliggör interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. När du gör en SWOT ska du utgå från grundtanken att samtliga tänkbara och otänkbara styrkor, svagheter, möjligheter och hot ska komma fram.  Ett bra sätt att göra detta är att samla dina närmaste, alternativt samtliga, medarbetare och tillsammans komma fram till ett antal punkter under respektive område. Arbeta gärna i mindre grupper så att alla kommer till tals och använd post-it lappar som sedan kan sorteras in i respektive område i modellen. Jobba med fyra olika färger, en för varje område så blir det överskådligt.

Styrkor och svagheter inom företaget brukar vara ganska lätta att hitta. Möjligheter och hot kan vara lite knepigare. Då kan du tänka så här: har vi koll och drar vi nytta av framtida trender, teknologiska fördelar, det vi vet om marknaden idag. När det gäller hoten kan du koppla det till utmaningarna som ni står inför. Står det konkurrenter och knackar på dörren som påverkar utbudet av dina produkter och tjänster? Är ni beroende av olika typer av politiska beslut som kan begränsa er verksamhet. På köpet får du samsyn i organisationen, större förståelse för helheten i ett större perspektiv, ökad kommunikation och sannolikt en högre effektivitet

Agneta Nyberg                                       

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.