- Praktiska råd som fungerar

Agneta Nyberg

Stockholm

Telefon

070-602 55 02

E-post

agneta.nyberg@vdstodet.se

Specialiteter

  • Huvudsaklig inriktning som ledarskaps- och verksamhetskonsult
  • Stöd för chefen i hennes/hans utveckling av sin arbetsgrupp
  • Utbildning och coaching av nyblivna chefer
  • Hälsosamt ledarskap
  • Förändringsledarskap
  • Chefsutvecklingsprogram
  • Grupputveckling/teamutveckling 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020