- Praktiska råd som fungerar

Agneta Nyberg

Stockholm

Telefon

070-602 55 02

E-post

agneta.nyberg@vdstodet.se

Specialiteter

  • Huvudsaklig inriktning som ledarskaps- och verksamhetskonsult
  • Stöd för chefen i hennes/hans utveckling av sin arbetsgrupp
  • Utbildning och coaching av nyblivna chefer
  • Hälsosamt ledarskap
  • Förändringsledarskap
  • Chefsutvecklingsprogram
  • Grupputveckling/teamutveckling 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.