- Praktiska råd som fungerar

Har du en Plan B?

Strategi | 2017-11-17

Det finns självklart mycket vi inte kan råda över. Dock blir det lättare om vi har respekt för att det finns risker i och utanför verksamheten och tar oss tid att kartlägga, analysera och förebygga dem. Att låta ödet bestämma vad som händer är varken kompetent ledarskap eller ansvarsfullt ägande. 

Identifiera dina risker

En risk definieras som: ”en värdering av de skadliga konsekvenserna av en eventuell framtida händelse”. Under inga omständigheter vill vi att en risk förorsakar en allvarlig störning, ett avbrott i verksamheten eller i värsta fall – en kris.

Med detta som utgångspunkt behöver du som företagsägare, VD, medlem i en ledningsgrupp eller styrelse säkerställa att risker förebyggs och reduceras i och utanför bolaget. Det går inte att arbeta med alla tänkbara risker utan de som bedöms ha störst negativ effekt på verksamheten måste prioriteras. Några exempel från verkligheten:

- nyckelpersoner slutar

- en huvudleverantör får leveransproblem eller går i konkurs

- arbetsmiljörisker - arbetsplatsolyckor, kränkningar, missbruk, psykisk ohälsa och   

   långtidssjukskrivningar 

- viktiga kunder minskar beställningarna eller annullerar sina beställningar

- data/IT/serverhaveri

- kvalitetsproblem som leder till reklamationer, returer, återbetalningar med mera

- otydliga avtal med leverantörer och kunder eller mellan aktieägarna

- inbrott, rån, kriminella handlingar med mera

 

Utifrån den egna verksamheten graderas riskerna som ordinära och allvarliga störningar. Varje störningskategori har olika effekt på olika delar av företaget. Vad kan det kosta i pengar? Förlorat förtroende och minskad omsättning? Vad gör vi för att reducera riskerna och minimera konsekvenserna? 

Om en nyckelperson är sjuk ett par dagar är det antagligen en ordinär störning. Detta kan hanteras till exempel genom att en annan person tillfälligt tar över uppgifterna. Är hen långtidssjukskriven är det en allvarlig störning och kräver en separat handlingsplan. Behöver vi anställa en ny person?

Har du en alternativplan?

Om det inträffar en allvarlig störning -  Vad gör du då? 

VD-stödet kan hjälpa dig göra riskbedömningar, skapa processer och rutiner för riskhantering, stötta dig i genomförandet av förebyggande åtgärder samt utarbeta en åtgärdsplan ifall en allvarlig störning ändå inträffar.

 

daniel.nakell@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.