- Praktiska råd som fungerar

Ledningssystem skapar ordning och reda

Strategi | 2017-01-17

I och med ett effektivt ledningssystem så uppnås bland annat följande:

      Alla medarbetare jobbar på rätt sätt. Det går snabbare, ger en högre kvalitet och leveransen till kunden ser likadan ut oavsett vilken medarbetare som utför arbetet.

      Ett system för att arkivera dokument. Detta gör att dokument lätt hittas och att de kan återanvändas inom företaget. Ni behöver till exempel inte ta fram en ny mall för anställningskontrakt varje gång en ny medarbetare ska börja.

      När fel inträffar, vilket det gör, utreds orsaken och åtgärder vidtas för att undvika att det händer igen.

      Det blir enkelt att förändra och effektivisera arbetsprocesserna.

Möjlighet att certifiera företaget enligt tex ISO 9001(kvalitet), ISO 14001(miljö) och enligt branschspecifika kravdokument.

Ett bra lättanvänt ledningssystem säkerställer nöjda kunder, glada medarbetare och ett lönsamt företag.

Det är viktigt att ledningssystemet är enkelt att använda, att det inte innehåller för mycket rutiner och är för detaljerat. Vi ser att många små och medelstora företag i onödan krånglat till det, gjort det för omfattande och med för mycket detaljer, vilket inte skapar lönsamhet.

För att utveckla bra ledningssystem krävs erfarenhet av såväl företagsledning som av ledningssystem i sig.

Kontakta VD-stödet så får ni mer information.

 

lars.hardeman@vdstodet.se   carina.tranberg@vdstodet.se

 

 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.