- Praktiska råd som fungerar

FAMILJEN KAN VARA BÅDE TILL GLÄDJE OCH BESVIKELSE!

Strategi | 2018-09-21

Det är inte alltid helt friktionsfritt att generationsskifta ett företag. Det kan finnas flera barn inblandade varav något eller några inte är intresserade av att arbeta i och driva företaget vidare. I teorin är det enkelt. Värdera företaget enligt någon modell alla inblandade accepterar. De som vill äga och driva företaget vidare köper ut de övriga, färdigt. Hoppas man! 

Trots att alla inblandade är överens om upplägget så händer det alltför ofta att affären inte genomförs. Det kan vara av finansiella skäl eller andra orsaker. Den eller de som framgångsrikt driver företaget vidare bygger genom åren upp ett högre värde. När affären sedan skall genomföras så har bolaget ett högre värde än säg 10 år tidigare med samma värderingsmodell. Här uppstår ofta en konflikt om priset vilket gör att affären ytterligare drar ut på tiden och värdet bara ökar och ökar. Sensmoralen är – man gör upp affären när man är överens så slipper man betala för det ökade värde man själv skapat.

Skulle det vara så väl att man gjort upp affären och betalning för aktierna är gjord så är det trots allt risk för interna friktioner. Det kan uppstå avundsjuka långt fram i tiden. Har köparen framgångsrikt utvecklat företaget så kan de som sålde efter en lång tid trots allt känna sig lurade. Varför fick vi inte bättre betalt när företaget hade en sådan potential? Det är viktigt att köparen gör klart för säljaren att målsättning är att skapa tillväxt och högre lönsamhet än tidigare. Med automatik kommer då värdet att öka. Få acceptans på detta och gör upp affären direkt.

Ett annat scenario som kan inträffa om affären inte görs upp omedelbart är att säljaren börjar vänja sig vid en årlig aktieutdelning utan att anstränga sig. I detta läget kan en försäljning dra ut på tiden i det oändliga, och till vilket pris? I denna situation känner sig köparen väldigt utnyttjad av säljaren och en spricka i familjen kan vara ett faktum.  Ånyo, gör upp affären direkt och beskriv visionen.

Det finns fler kockar i denna soppa. Även om syskonen är överens om att affären skall göras upp och till vilket pris så kan det komma grus i maskineriet. Det gruset består ofta av ingifta i familjen. Med samma argument som ovan så vill kanske inte den ingifta partnern avstå från en årlig bonus (utdelning) som istället skall hamna hos den som driver företaget. Speciellt om den individen har en starkare ekonomi! Tänk er den diskussionen i sängkammaren. Med andra ord – gör upp affären innan detta kan uppstå.

Det finns fler scenarios och verkliga fall inom detta område. Står ni inför ett generationsskifte, kontakta VD-stödet så kan vi stötta er i processen.

 

stefan.erlandsson@vdstodet.se

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.