- Praktiska råd som fungerar

Stå inte med huvudet i sanden!

Strategi | 2021-04-23

Vår omvärld står i ständig förändring och det går fort. Digitalisering, globalisering, lagstiftning och hållbarhet för att bara nämna några ämnen som sätter press på företag att anpassa sig. Även ditt företag påverkas direkt eller indirekt av alla förändringar. Att ha koll på vad som händer bör därför vara en pågående aktivitet med syftet att hämta in och analysera relevant information för att fatta affärsmässiga beslut. Vem ligger i framkant i din bransch och varför? Hur kan politiska beslut på riks- och lokalnivå komma att påverka ditt företag? Är valutakurser, räntenivåer eller konjunktur ett hot? Kan jag rekrytera den arbetskraft som behövs? Digitalisering – var ska jag börja eller hur ska jag komplettera? Kan arbetsmarknadslagstiftningen sätta käppar i hjulen för min affärsmodell?  Detta är exempel på frågor som du behöver ta ställning till.

Bättre att göra någonting än ingenting
Att ha 100 % koll på allt som kan ha inverkan på dig och din verksamhet är en orimlighet. Prioritera därför det som är mest relevant och det som är absolut nödvändigt. Lagar och regler som gäller i din bransch och för dina produkter är en självklarhet. Du bör även vara uppmärksam på dina närmaste konkurrenter, deras finansiella situation, erbjudanden, prisnivåer, mm. Glöm heller inte bort din målgrupp – kunden. Hur ser deras preferenser ut, vad kommer att efterfrågas och deras framtida inköpsmönster.

En del av de insamlade uppgifterna behöver inte betyda att du behöver agera; de är på “good to know” basis. Däremot om två av dina hårdaste konkurrenter slår ihop sina påsar är det hotfullt och dags att fundera på ditt nästa steg. När det gäller nya lagar och skatter finns det i princip alltid tid att anpassa sig innan dessa träder i kraft. Utnyttja uppgifterna till att förbättra din verksamhet och förstärka din konkurrenskraft samt att anpassa ”kostymen” efter rådande marknadsförhållande.

Några exempel där vi använt omvärldsbevakning hos våra kunder som gav omedelbar nytta

-       Genom bevakning konstaterade vi att en konkurrent precis hade ansökt om konkurs. Vi kontaktade omedelbart verkmästaren på företaget och anställde honom. Utöver en skicklig yrkesman fick vi in ett antal nya kunder.

-       Genom att studera konkurrenter och deras resultat identifierade vi kandidater för ett uppköp och spontankontaktade företagen direkt.

-       Bevakning av prisbilder och trender på marknaden underlättade beslutet att lägga produktionen i ett annat land. Vi konstaterade samtidigt att kunder redan hade flyttat sina inköp pga den högre prisbilden i Sverige.

-       Vi såg tydliga tecken på att marknaden generellt var på väg nedåt. Vi drog i handbromsen (hård kostnadskontroll) i tid och undvek sannolikt en KK.

Ofta finns väldigt mycket kunskap redan inom företaget. Det gäller bara att få en fungerande process på plats för insamlande av data, efterföljande analys och aktivitet.

Jan Marcusson-Ståhl

Ladda ned denna PDF

Share
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.