- Praktiska råd som fungerar

Jan Marcusson-Ståhl

Stockholm

Telefon

070-914 62 34

E-post

jan.marcusson-stahl@vdstodet.se

Specialiteter

  • Vinnande organisationer
  • Systematisk försäljning
  • Coachning och Mentorskap
  • Målstyrning
  • Belöningsmodeller 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020