- Praktiska råd som fungerar

Vad kostar det att inte ha en strategi?

Strategi | 2021-11-26

För att ett företag på lång sikt ska växa, vara lönsamt och utvecklas behövs en tydlig kommunicerad målbild, effektiv styrning och ledning. I uppstartsfasen är mål och riktning ofta tydliga men efter ett tag är det inte ovanligt att vardagens utmaningar tar alltmer av tiden och framtidsfrågor och strategi prioriteras ner. Det blir en ond cirkel – mindre tid för att styra bolaget leder till att mer tid behövs för att operativt jobba i bolaget. Många är de ledare i små- och medelstora företag som har svårt att hitta tiden för att prioritera upp strategiarbete och det är synd. Forskning visar nämligen att företag som jobbar med strategi är mer framgångsrika än de som ännu inte kommit igång. 

Men är det så att tiden inte finns eller är det så att strategisk planering helt enkelt inte känns som något värt att prioritera? Tänk om konsekvenserna av att inte har en strategi på plats är påtagliga – då borde väl det vara en bra orsak att se över dina prioriteringar för att ”skapa tid” till strategiskt arbete?

Räkna på kostnaden för att inte göra någonting alls

Som en tankeövning. Försök att med utgångspunkt från nedanstående frågor identifiera kostnader och missade intäkter som kan kopplas till avsaknad av strategi. 

Rör ni er framåt i den hastighet, och på det sätt, som ni önskar?  För att överleva på lång sikt behöver ditt företag växa, vara lönsamt och utvecklas. Vilken är er sanna potential? Finns det fler affärer att vinna? Kan onödiga kostnader elimineras?

Finns det problem eller tidstjuvar som beror på brist på riktning eller tydlighet? Att skapa effektiva interna arbetsprocesser sparar tid och pengar men och ökar ”affären”. Hur ser det ut hos er? Använder ni era resurser på det mest effektiva sättet? Finns det tid att spara?

Är alla med på tåget? Skulle ni kunna få ut mer av organisationen om alla drog åt samma håll? Att förankra i organisationen, ha en tydlighet i vad som ska göras och hur det ska följas upp är en av nycklarna till framgång, sker det hos er?

Några praktiska råd

Gör det inte för stort och avancerat! Utgå från nuläget och ta ett steg i taget. Dela helst upp arbetet i kortare sessioner om 2 - 3 timmar åt gången. Alla har mycket att göra så var noga med att välja personer som är kompetenta i valda ämnet och som bidrar med relevanta insikter. Ta in en extern mötesledare så att du kan fokusera på strategin i stället för att driva mötet. Du föregår med gott exempel genom ditt engagemang och lyhördhet.

Strategiplanen är ditt verktyg för att ta din organisation framåt. Den visar vägen, klargör riktning och mål för hela din organisation som förväntas dra åt samma håll. Överarbeta inte: ”Alla resor börjar med ett första steg”.

Annika Karlen

 

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.