- Praktiska råd som fungerar

Om du gör som du alltid har gjort, kan du inte förvänta dig annat resultat än du alltid har fått.

Strategi | 2019-11-13

Digitalisering är en genomgripande process som stöper om samhället i grunden och något som vi alla känner av i vardagen. Tänk på att en smartmobil - jämfört med en mobiltelefon för 5 år sedan - ersätter åtskilliga prylar och funktioner. Förutom att vara en telefon så får du också tillgång till kamera, video, GPS, mejl, internet, musikspelare, telefonsvarare, ID, bank, TV, ljudböcker, plånbok (Swish), filmer, dator, spel, kalender, klocka, väder, hälsouppgifter, adressbok, mm.

Precis som digitaliseringen påverkar vårt privata liv är det också något du som företagare måste förhålla dig till. Vissa aktörer var tidigt ute och har redan nått långt, exempelvis e-handeln, bankerna, spelbolagen, vårdbolag (nätdoktor), Försäkringskassan och Skatteverket. Men i många svenska småföretag utgör pappersarbete och manuella rutiner fortfarande ett betydande inslag, både när det gäller hanteringen av kundkontakter och den interna administrationen.

Digitalisering handlar inte enbart om att gå från analogt till digitalt. Begreppet omfattar hela processen att utnyttja och ta tillvara möjligheterna med den digitala tekniken. På så sätt kan ditt företag anpassa befintliga affärsmodeller eller utveckla helt nya. Bra exempel är Spotify, Klarna, och Uber. Även i ditt företag går det att effektivisera verksamheten, hitta nya affärsmöjligheter och öka konkurrenskraften genom mer digitaliserade arbetssätt och processer.

Det pratas om åtta framträdande teknologier som utgör byggstenar vilka alla organisationer bör känna till, ta i beaktande och bedöma relevansen av för sin egen verksamhet.

1. 3D-skrivare. Att skriva ut i 3D innebär att man skapar ett tredimensionellt objekt      genom att successivt trycka flera lager av materialet på varandra tills en form har skapats. Teknologin används för att skapa reservdelar, arkitektoniska modeller samt vid komplex tillverkning och snabba prototyper. 

2. Artificiell intelligens. Ett samlingsnamn för “smart” teknologi som är medveten om och kan lära sig från sin omvärld att assistera eller förstärka mänskliga beslut. Maskininlärning, rekommendationsmotorer, chatbots och bildigenkänning är ett urval områden där AI används.

3. Augmented reality. Data eller information som adderas på den fysiska världen. Det används för till exempel visualiseringar, kundupplevelser och som instruktionshjälpmedel.

4. Blockchain. En teknologi som möjliggör transaktioner via en digital ”liggare”. Det används för finansiella processer, id-verifikation och digitala valutor.

5. Drönare. Flygande enheter som styrs av en fjärrkontroll. De används för att samla in data eller utföra uppgifter på distans, som t.ex. leveranser, underhåll i infrastruktur, säkerhetsbevakning och videoinspelning.

6. Internet of Things. Produkter med inbyggd elektronik och internetuppkoppling vilket gör att de kan utbyta data över nätet. Exempel på IoT är vardagliga föremål som hushållsapparater men även maskiner, fordon och byggnader. 

7. Robotisering. Robotisering är kombinationen av ingenjörskap och datavetenskap som skapar, designar och handhar mekaniska redskap, till exempel robotar. Tekniken används i fabriker, medicinska procedurer, transporter och förädling av produkter.

8. Virtual reality. VR är en simulering av en 3D-bild eller en hel miljö där användaren kan interagera på ett realistiskt sätt. Det används för marknadsföring, träning, virtuella visningar, prototyper och design.

Dessa tekniker är tillgängliga redan idag och deras användningsområden kommer att accelerera, Hänger du med? Hur påverkas du? Kan detta integreras i din verksamhet? Hittar du affärsmöjligheter i denna digitala infrastruktur?

Jan Marcusson-Ståhl

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.