- Praktiska råd som fungerar

Vad är kundvård och vem är kunden?

Sälj & Marknad | 2020-10-28

Att vara det självklara valet för sina befintliga kunder och attraktiv för nya är inget självspelande piano – det krävs engagemang, strategi och uthållighet. Kundvård är summan av alla aktiviteter som tillför dina befintliga- och blivande kunder kunskap, service och uppmärksamhet och som ytterligare bidrar till ökad kundnöjdhet. Det finns många aktiviteter och verktyg för ett professionellt kundbemötande men kanske viktigast är att kundvård är en del av företagskulturen.

Lyssnar och förstår - Det är grunden för ett bra kundbemötande. Det är kundens behov som alltid är utgångspunkten för er kundvårdsstrategi.

Utbilda kunden – Du är expert på ditt område. Ditt företag har djup kunskap på områden som kunden kanske inte ens känner till. Delge dessa kunskaper som löser åtminstone ett problem för kunden och du blir väldigt uppskattad.

Var tillgänglig - Se till att vara lätt att nå i de kanaler där dina kunder vill nå dig och vid den tidpunkt som är bäst för dem. Gör det inte krångligare än så.

Håll dina löften - Lova det du kan hålla och leverera det du lovat, ibland lite till.

Var lätt att göra affärer med - Kundens insats ska vara så liten som möjligt, det kunden skall göra skall vara enkelt och smidigt.

Relation - Alla relationer kräver regelbunden kontakt. Kommunicera därför med dina kunder ofta och på olika sätt.

Var en bra arbetsgivare – Människor som gillar sitt jobb och har bra arbetsvillkor presterar bättre och är gladare. En god stämning på jobbet speglas i kundernas uppfattning om företaget. Alla medarbetare är ditt företags ambassadörer.

Men vem är ”Kunden”?
Det finns ofta flera personer som påverkar ett köpbeslut i antingen en positiv eller en negativ riktning. En god idé kan vara att kartlägga vilka individer som ingår i besluts-kedjan och vilken roll och inflytande de har på beslutet att köpa av just dig. Er kundvårdsstrategi bör därför inkludera inte bara den du uppfattar som ”kunden” utan också uppmärksammar samtliga personer som kan påverka en affär och hur ni skall skapa en positiv relation med den gruppen.  Ju mer komplex produkten är desto fler människor brukar var inblandade, titta alltså bortom toppen på isberget.

Med en aktiv kundvård och en tydlig bild på vem din kund är så blir det lättare för dig att lyckas med dina affärer. Vi på VD-stödet vet hur!

 

Jan Marcusson-Ståhl

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.