- Praktiska råd som fungerar

Prestationsbaserad lön ingen garanti för enbart positiva effekter

Sälj & Marknad | 2021-01-28

Använder du, eller funderar på att använda ett belöningssystem som ett incitament för att påverka prestation, trivsel, lojalitet och beteende? Tanken med ett belöningssystem är att dina medarbetare ska motiveras av att kunna påverka storleken på sin lön och därmed satsa på att göra ett ännu bättre jobb. Många, men långt ifrån alla, motiveras av ett belöningssystem. Personlig utveckling, uppskattning och självständighet är också viktiga hörnstenar för att motivera dina medarbetare. En fråga är, ska alla anställda eller endast ett fåtal erbjudas bonusmöjlighet?

Vad är rörlig lön?
Med rörlig lön avses t ex provisioner och bonusar som varierar över tid och som kan kopplas till resultat/måluppfyllelse för individen, gruppen eller företaget som helhet.
Några generella system finns inte utan anpassas efter verksamheten och måste uppfattas som rättvist, tydligt och att man som individ känner att utfallet faktiskt går att påverka samt vara mätbart. En rörlig del brukar ofta beräknas enligt utfallet över budget.

Bonus är en belöning i form av tillägg utöver lönen. Bonus relaterar ofta till hela verksamheten, en avdelning eller teamets resultat, snarare än individuella prestation. Det finns även system där bonusen är en kombination av det individuella, teamets och företagets resultat.

Provisionslön eller resultatlön betyder att hela månadslönen relateras till den individuella prestationen, till exempel hur väl målen uppnås för t ex försäljning, debitering av tid eller indrivna intäkter. Några åsikter om provisioner;

 

  • Tenderar att öka säljarens drivkraft och incitament att öka sin försäljning.
  • Ger säljaren större frihet att driva sitt eget arbete.
  • Rena provisionssystem med belopp eller procent på försäljning är lätta att beräkna och förutse.
  • Bidrar inte till, och i värsta fall motverkar, samarbetet med andra på företaget.
  • Kan bidra till så kallad ”högtrycksförsäljning” vilket på sikt kan skada varumärket.
  • Med en ojämn och otrygg inkomst ökar risken för hög personalomsättning.

Kombination fast och rörlig lön

En form som går att kombinera i det oändliga, genom fördelningen av fast och rörlig lön samt olika upplägg på provisions- eller bonussystem. Utmaningen i denna modell är framförallt att ta fram ett provisions- eller bonussystem som premierar medarbetarna för deras egen insats och styr mot hela företagets mål. Några åsikter om kombinationen fast och rörlig lön

  • Med rätt kombination ger den här formen mest fördelar jämfört med de två tidigare alternativen.
  • Modellen skapar en grundtrygghet samtidigt som det finns en koppling till resultatet.
  • Kan bli komplicerat då det är ett större antal faktorer att ta hänsyn till, exempelvis nivåerna på den fasta lönen och den rörliga delen.
  • Risk för suboptimering

Behöver du hjälp med att hitta rätt ersättningsmodell så kontakta:

Jan Marcusson-Ståhl

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.