- Praktiska råd som fungerar

Kommunikation ett av dina viktigare verktyg

Ledarskap | 2020-04-24

Informera mera

Brist på information är en av de saker som kan skapa oro och rykten i en organisation. Får man ingenting veta så vill hjärnan ändå ha sin bild och vi kan dra slutsatser från helt fel grund. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt informerar om vad som händer i verksamheten och ger möjlighet och att ställa frågor.Har det inte hänt något nytt, ja då säger vi det.

Just nu kan det vara svårt att samla alla medarbetare så då får vi ta till andra vägar. Om du inte redan nu skriver någon form av veckobrev eller personal-information så är det hög tid att börja. Det ska vara ofta och frekvent gärna samma tidpunkt så att så många som möjligt får samma information samtidigt.

Om du har möjlighet använd olika media gärna rörlig bild via Skype, Teams eller annan kanal. Det ger också tillfälle att ställa frågor.

Det gäller att våga stå upp och visa förståelse för att det är tuffa tider. Det handlar om att inge trygghet och skapa förtroende. Det kan vara många tuffa beslut att kommunicera samtidigt som du ska ingjuta mod att det finns ett liv efter pandemin. Alla detaljer behöver inte vara med, bara att få veta att det finns en plan och att ledningen ligger steget före kan räcka väldigt långt.

Vad ska jag säga/skriva då?

Alla vill veta att det de gör är viktigt och att de ingår i något större och mer meningsfullt för omvärlden. Därför är en av de centrala delarna i din kommunikation att påminna medarbetarna om varför företaget finns och vilket värde varje medarbetare ger. Och hur viktig varenda medarbetares insats är för att få helheten att gå ihop. Men det handlar också om att informera om vad som händer i verksamheten och hur ni prioriterar olika delar och att ni jobbar på lösningar både för nuet och för framtiden. Vad händer t.ex om många blir sjuka samtidigt, hur ersätter ni nyckelbefattningar t ex löneadministratören om hen blir sjuk. Information från olika myndigheter kan också vara viktigt att ta med om det är särskilda villkor som gäller för er.

Vissa branscher har ett uppsving just nu medan andra kämpar för att överleva men oaktat vad så är kontinuerlig information viktig. Hur hanterar ni ökad arbetsbelastning, finns extrapersonal att tillgå, hur introducerar ni ny personal som kanske är inlånad från en helt annan bransch?

Vad är viktigt att förmedla i just din verksamhet? Gör en checklista på områden som kräver extra information så att det är klart om det sker snabba förändringar. Vet av egen erfarenhet att det är jättebra att ha en plan att hålla sig till när det oförutsedda händer för då går det ofta väldigt fort och det är lätt att tappa bort något. 

Agneta Nyberg

Share
Därför är hållbarhet en möjlighet för ditt företag Strategi | 2023-06-27
It takes at least two to tango! Ledarskap | 2023-06-27
Var tydlig och undvik friktioner Strategi | 2023-06-27
Tänk lönsamhet Ekonomi & Finans | 2023-05-22
Framgång kommer inte bara av att köra på i 180 Ledarskap | 2023-05-22
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.