- Praktiska råd som fungerar

Du som har en verksamhet med fler än 10 anställda

Ledarskap | 2022-09-29

På försommaren skrev vi om vilka regelverk du måste följa som arbetsgivare oavsett om du har anställda eller inte. Antalet skyldigheter ökar med antalet anställda. Även utan anställda måste du t ex ha policy och checklista för att motverka penningtvätt, checklista för årsredovisning om du har aktiebolag och självklart GDPR rutiner.

Har du anställda så ökar kraven. Se kraven mer som en hjälp att driva en bra verksamhet med god arbetsmiljö än trista byråkratiska regler. Dina arbetsledare måste ha koll på vad de ska göra om det uppstår diskriminering, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Vilka rutiner gäller, vilken hjälp finns att få, hur rapportera samt hantera tystnadsplikt.                                                                                 

Tänk på att om du har gjort din ”hemläxa” så behöver du inte fundera så mycket på vad du ska göra om det inträffar något, en medarbetare upplever sig kränkt i en speciell situation, det inträffar en incident eller en olycka, någon blir långtidssjuk och behöver senare rehabilitering och ev arbetsanpassning eller du får besök av Arbetsmiljöverket. Det är mycket enklare att tänka igenom och dokumentera innan något inträffat.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Har du fler än 10 anställda tillkommer följande vilket också ska dokumenteras;

-       Drogpolicy - Rutiner och riktlinjer om du upptäcker missbruk.

-       Arbetsmiljöpolicy - Rutiner för hur ni arbetar med arbetsmiljön och hur arbetsmiljöansvaret är delegerat. Det ska finnas en handlingsplan och rutiner för uppföljning av densamma.

-       Lönekartläggningen som du ska göra en gång per år ska dokumenteras och förses med handlingsplan om det behövs.

-       Du behöver också riktlinjer och rutiner för och mål för rehabilitering, sjukdom och krisstöd samt första hjälpen.

-       Det ska också finnas rutiner för hur ni tar emot information om arbetsanpassning i samband med rehabilitering.

När du passerat 25 anställda behöver du förutom ovanstående även;

-       Dokumentera vilka aktiva åtgärder som vidtas i enlighet med Diskrimineringslagen samt att erbjuda medarbetarna rätten att utse två ledamöter till styrelsen.

Utöver det som sagts ovan ska ni med fler än 50 medarbetare dessutom;

Tillsätta en arbetsmiljökommitté, dokumentera rutiner för visselblåsning och iordningställa ett vilrum.

 

Agneta Nyberg

Ladda ned denna PDF

Share
Därför är hållbarhet en möjlighet för ditt företag Strategi | 2023-06-27
It takes at least two to tango! Ledarskap | 2023-06-27
Var tydlig och undvik friktioner Strategi | 2023-06-27
Tänk lönsamhet Ekonomi & Finans | 2023-05-22
Framgång kommer inte bara av att köra på i 180 Ledarskap | 2023-05-22
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.