- Praktiska råd som fungerar

Bli en bättre beslutsfattare

Ledarskap | 2020-12-14

I en föränderlig värld fattar vi beslut hela tiden utan att tänka på det. Hur många av besluten styrs av fakta och hur många styrs av magkänslan är frågan. Vi vill ju att våra beslut ska bli så bra som möjligt men ibland blir det inte riktigt som vi tänkt oss och vi undrar varför det gick fel. Går det att minimera valmöjligheterna och blir mer effektiv i sitt beslutsfattande?

Hur fattar jag bättre beslut

När det finns möjligheter, lyssna på vad människor runt omkring dig kan tillföra och var då en god lyssnare. Var närvarande, låt den som pratar vara i centrum och ta inte över samtalet.  Det är nämligen lätt hänt när du kanske i grunden har mer information. Du får tillgång till nya perspektiv, nya tankar och säkert en del nya frågor som får dig att tänka klarare och hitta ”dina” svar.

I en grupp kan det vara bra att låta alla skriva ned vad det tycker i den här beslutsfrågan och sedan får alla läsa upp vad de skrivit. Sen kan ni börja diskutera

Kom ihåg att lyssna på dig själv också, vad vill du egentligen, hur ser din vision ut och varför du gör det du gör.

 Att tänka på kring beslutsfattande

  1. Låt inte rädslor styra. Tänk beslutsmöjlighet istället för beslutsproblem.
  2. Försök hitta nya vägar kring ett beslut om ni kör fast. Ha gärna med medarbetare som är och tänker annorlunda. Var tydlig med vad som förväntas, har de beslutsmandat, genomförandemandat eller ska de bara komma med synpunkter
  3. Det handlar om att alltid göra det man kan med det man har och där man är, att fatta beslut där man står just då.
  4. Skjut inte upp besluten. Ofta är det bättre att fatta ett beslut istället för att skjuta upp det, att inte ta ett beslut är också ett beslut – ofta det sämsta Det behövs inte alltid mer information. Lev efter devisen ” hälften så mycket, dubbelt så bra”.
  5. Tänk på HALT när ni tar beslut. Med andra ord var inte Hungry, Angry, Lonely eller Tired. Låt inte tillfälliga känslor styra, då går reptilhjärnan igång
  6. Skapa en tydlig process för ert beslutsfattande. Vem ska fatta beslutet, när ska det vara klart och hur följer vi upp resultatet.
  7. Bestäm hur mycket information som behövs för att vara ”good enough”. I dagens läge finns oändligt med information. Bestäm också vilka risker ni är beredda att ta.
  8. Bestäm också vilka risker ni är beredda att ta; affärer, ekonomi, relationer med kunder, leverantörer och medarbetare etc.
  9. Synliggör ”modiga beslut” i organisationen.
  10. Var en förebild, ”chefen kan också göra fel” Berätta vad som hände och vad du lärde dig. Det är OK att göra fel

 

Agneta Nyberg inspirerad av Mona Riabacke doktor i risk- och beslutsanalys och Ari Riabacke forskare inom samma område.

Agneta Nyberg

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.