- Praktiska råd som fungerar

Att coacha på beteende ger resultat

Ledarskap | 2019-04-04

De flesta av oss känner att arbetstempot ökat under de senaste åren. Men är vi effektiva? Vi ser tyvärr ofta verksamheter med väldigt kompetenta medarbetare som jobbar från tidiga morgonen till sent på kvällen men som ändå inte når målen. 

Beteendet styr prestation och resultat

Som chef kan du bli mer uppmärksam på vad medarbetarna faktiskt gör och ge direkt positiv förstärkning på önskvärda beteenden. Varför då? Därför att det påverkar resultatet.

Fokuserar du på resultatet tenderar du att alltid ligga steget efter. När belöningen väl kommer blir den helt enkelt svår att koppla ihop med den resultatdrivande handlingen. 

Konsekvenser behövs

Att som chef påverka attityder är en bra början för att skapa resultat, men det räcker inte för att vi ska ändra vårt beteende.

Det som verkligen får oss att ändra beteende är när det vi gör leder till konsekvenser för oss själva. Forskning har visat att värdegrund och riktlinjer påverkar vårt beteende till 20 procent, medan konsekvenser påverkar beteendet med så mycket som 80 procent. M.a.o. en av era viktigare uppgifter är att se till att ni följer upp och att ni är tydliga i vilka konsekvenserna blir.

Önskvärda beteenden

Funderar över vilka konsekvenserna ska vara och vilka beteenden som bör premieras. Vilka nyckelbeteenden är affärsdrivande eller leder till effektiviseringar och bättre resursanvändande i vår verksamhet? 

Att komma i tid till möten är ett beteende som säkert kan effektivisera de flesta organisationer. Vad kostar det inte om en person låter sex personer vänta i tio minuter? Att slutföra en arbetsuppgift må vara effektivt för individen men dyrbart för kollektivet.

Dåliga beteenden ska inte löna sig

Dåliga beteenden ska inte löna sig medan goda beteenden ska uppmärksammas och förstärkas. Genom att agera så stärks vårt självförtroende och vår vilja att göra rätt ökar. Ibland behöver man ge negativ kritik, men då måste man tänka på att väga upp den med positiv förstärkning, även om jag inte gör det samtidigt. Och eftersom vi tar åt oss mycket mer av negativ kritik kanske det behövs fem gånger så mycket positiv förstärkning för att det ska väga jämnt. 

Förstärk det goda och önskvärda  

I fallet med mötestiden är det viktigt att ledaren visar sin uppskattning till alla som faktiskt kommer i tid. Har man som mål att alla möten ska börja på utsatt tid så bör man markera när det börjar fungera.

I många verksamheter är mötet med kunden enormt viktigt och ett affärsdrivande nyckelbeteende kan vara att visa kunden respekt. Men det räcker inte, vi måste vara överens om vad det faktiskt innebär i konkret handling.

I detaljhandeln t ex har man lärt sig mycket om vilka beteenden som får kunderna att handla mer.  För att stimulera rätt beteenden drar många detaljhandelsföretag upp riktlinjer som säger att personalen ska hälsa på kunderna med ögonkontakt eller en nick och så vidare.

Positiva förstärkare

Vi säger "positiva förstärkare" och inte beröm. Det beror på att generellt beröm, som att klappa någon på axeln inte ger någon påtaglig effekt. För att fungera måste berömmet bland annat vara individuellt anpassat och kopplat till en specifik handling som ligger nära i tiden. Positiva förstärkare kan vara helt andra saker som att få mer utmanande arbetsuppgifter. Vilka konsekvenser som passar som positiva förstärkare är olika för olika individer.

Agneta Nyberg

 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.