- Praktiska råd som fungerar

Kampen om kunden

Sälj & Marknad | 2020-11-25

Marknadsföring är ett ord som är både missförstått och missbrukat. Inte sällan likställs marknadsföring med reklam vilket egentligen enbart är en del av det hela. ”Marknadsföring ger oss möjligheter att förstå vad kunderna söker i en produkt, vilket pris de är villiga att betala samt veta var och när de är villiga att köpa”.

Philip Kotler

En person som har skrivit mycket om marknadsföring är Philip Kotler. Han utgick ifrån den s.k. 4P modellen, Produkt-Pris-Påverkan-Plats, som är ett verktyg för att prissätta en produkt som ska säljas på rätt plats och med rätt sorts påverkan. Det som också beskrivs som marknadsföringsmixen. Innan du erbjuder dina produkter, varor och tjänster, så har du säkert analyserat marknaden. Alltså sammanställt information om vilka kunder som är villiga att köpa din produkt, hur stor är efterfrågan, vem är egentligen din kund, hur hjälper du till att lösa kundens problem, osv. Därefter kommer marknadsföringsmixen in i bilden.

De 4 P

Börjar vi med P1, Produkt, så är nyttan, funktionen och prestandan som är grundläggande. Anta att du leder ett VVS bolag vars produkterbjudande består av varor som rör, fläktar, ventiler, osv och tjänster t ex montering. Vad händer om du inte har auktoriserade medarbetare? Eller fläktar som inte är CE-märkta och blandare som inte har garanti? Denna fråga alltså handlar om att förbereda och erbjuda en säljbar produkt till din målmarknad.

Med P2, Pris, menas att du bland annat ska ha koll på din egen kostnadskalkyl och på konkurrenternas prisnivåer, samt på vilket sätt du kan anpassa dina priser. Det kan vara fråga om rabatter, betalningsvillkor, krediter osv. Har du fel pris så kommer du i värsta fall inte kunna driva ett lönsamt företag. Ju smartare indelning du har av dina kunder i olika segment desto enklare är det att ha olika priser.

Det tredje P:et står för Plats och är det ställe där din kund kommer i kontakt med produkten. Äger du ett e-handelsföretag så är den naturliga platsen en webbsida. Har du en däckfirma så är platsen din verkstad dit bilarna körs. Tillgänglighet och kanalerna är mycket viktiga, och tänk alltid på att underlätta för kunderna att köpa din produkt men även att vid behov returnera eller reklamera den.

Det färde P:et är Påverkan och är aktiviteter och kommunikationskanaler för att informera kunden om en produkt t.ex. reklam, personlig försäljning, PR, direktmarknadsföring och mässor. Har du världens bästa produkt och inte är ”där ute” och berätta om den så kommer du förmodligen inte sälja något alls.

Dessa 4P har inte alltid lika stor andel av din marknadsföringsmix, utan anpassas till situationen och behovet som finns. På en marknad behöver du kanske mera fokus på Plats och mindre på Pris, medan på en annan så behöver du en annan mix för att öka din konkurrenskraft. Detta verktyg är till syvende och sist som ett kugghjul som leder kunder och företag i en win-win relation.

 

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.