- Praktiska råd som fungerar

Bättre resultat med mindre resurser

Sälj & Marknad | 2018-11-15

Den kända 80/20 regeln tillskrivs en italiensk ekonomiprofessor från 1800-talet som heter Vilfred Pareto. Han kom fram i sin forskning och studier att en mindre del av orsaker eller satsningar (ca 20%) ofta står för en större del (ca 80%) av verkan eller resultaten. Detta matematiska förhållande (#Paretoprincipen) visade sig inte vara slumpartat men snarare regel än undantag.

 

Effektivisera ditt företagande

Paretoprincipen går att tillämpa i många olika sammanhang. Det sägs allmänt att 20% av kunderna köper 80% av produkterna, eller att 25% av säljarna genererar merparten av försäljningen. Emellertid tenderar vi människor att tro på ett jämt förhållande mellan orsak och verkan. Vi utgår ifrån att alla kunder är lika värdefulla, alla insatser är lika avgörande, alla investeringar är lika viktiga, osv. Vi har en naiv inställning av att orsak och verkan är i jämnvikt, att det finns ett linjärt samband; men så är det inte i verkligheten. Därför gäller det att börja använda denna regel smartare i ditt företag och ställ frågan: hur ska jag hitta och fokusera på dessa ”20%”-delar som bidrar till den ”80%”-effekten?

Det är sannolikt att största delen av ett företags vinst är beroende av ett mindre antal aktiviteter; när har du tänkt på det? Kan du identifiera vilka är dessa nyckelbeteenden som har en oproportionerlig stor inverkan på din lönsamhet? Har du funderat t.ex. på vilka kunder som står för större delen av denna vinst? Hur ska dessa ”20%” aktiviteter hittas, upprätthållas, uppmuntras och utvecklas? Börja med att sammanställa och analysera siffror, statistik och fakta som bl.a. finns i affärssystemet; kom ihåg att fråga dina medarbetare.

Paretoprincipen och dess praktiska tillämpning kommer att #förbättra verksamheten. Förutom att leda dig fram till att fokusera på rätta orsaker, så kommer du att minska din effektiva tid på onödiga saker. Beslutsfattandet blir lättare, risker tydliggörs, #produktiviteten ökar, lagerhållningen optimeras, sårbarheten minskas, bara för att nämna några uppenbara fördelar. Små saker med stora effekt!

Vi på VD-stödet kan hjälpa till att hitta ”små saker”.

Kontakta Daniel Nakell

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.