- Praktiska råd som fungerar

Vet du varför dina medarbetare går till jobbet varje morgon?

Ledarskap | 2020-09-18

Vad är det som driver dem att kliva upp och gå till just ditt företag. Det kan vara samma krafter som får dig som VD att gå till jobbet men det är inte alldeles säkert. Ju mer du vet om hur dina medarbetare tänker desto bättre kan du skapa förutsättningar för en arbetsplats där människor trivs och stannar.

Motivation
Motivation kommer inifrån. Först när du förstår vad som driver dina medarbetare har du kommit något på spåret och kan fortsätta arbeta i rätt riktning. Din uppgift är att skapa förutsättningarna. Motivation är något annat än affärsplaner och budgetar. Motivationen låter sig inte beskrivas i ett Excelark eller rymmas i en Power Point-presentation. Det är inte lätt att konkretisera för att kunna sätta fingret på vad det är egentligen är och kan dessutom vara olika för olika medarbetare. Och går det egentligen att mäta? Tveksamt, men alla vet att det är viktigt och att brist på motivation kan påverka en hel arbetsplats. Engagemanget sjunker liksom produktiviteten och trivseln. Olika studier visar att effektiviteten är betydligt högre i organisationer där människor är motiverade.

 

Vad kan du göra då?
Några tips på konkreta åtgärder för att skapa engagemang och motivation, fundera på vad du gör bra idag och vad du kan förbättra.

- Ta reda på och försök att förstå vad det är som driver dina medarbetare
- Ta dig tiden att genomföra utvecklingssamtal. Identifiera starka sidor och utveckla potentialen genom att hitta arbetsuppgifter där styrkorna kommer till sin rätt.
- Ansvar motiverar. De flesta människor vill ta ansvar och göra något väldigt bra. Så var tydlig med ansvarsfördelning, gränsdragningar och vad du förväntar dig
- Våga spränga gränser och låt medarbetarna göra nya saker. Förnyelse och omväxling behöver alla.
- Skapa en miljö som kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Du behöver gå före och visa vägen.
- Låt alla ta del av hur företaget går och hur det ser ut framåt.
- Ge konstruktiv återkoppling och var öppen för att också ta emot återkoppling.

En medarbetarundersökning är ett bra sätt att få svar på många av ovanstående frågor och att samla in återkoppling. Det är dessutom underlag för att utveckla verksamheten och skapa nya insikter kring förändring och utveckling. Du är också som arbetsgivare skyldig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där medarbetarundersökningen är ett utmärkt verktyg.

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig att ställa rätt frågor och bearbeta resultatet  

Agneta Nyberg

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.