- Praktiska råd som fungerar

Vad väger tyngst när medarbetare värderar sin arbetsplats

Ledarskap | 2016-12-12

Allt fler trivs på jobbet, enligt en medarbetarrapport gjord av Netigate. I rapporten medverkar 11 395 medarbetare, fördelade på 93 svenska organisationer.

Det viktigaste området när det gäller hur man värderar sin arbetsplats är ledarskapet. När man gräver lite djupare gäller det primärt att man vill ha mer tid med chefen. Det kan behöva mätas fler gånger än vid den årliga medarbetarundersökningen.

Studien fokuserar främst på det närmaste ledarskapet, men även vd:s roll är viktig som i hög grad påverkar synen på arbetsgivaren. 

Trenden rent generellt är att informationen går fram bättre, men ju större organisation desto svårare är det att nå ut till alla medarbetare. Även information om till exempel företagets mål och visioner blir allt bättre. 

Området med allra störst utmaningar är kompetensutveckling enligt undersökningen. Främst yngre anställda skriker efter utbildning och arbetsgivare kan ha svårt att tillgodose allas förväntningar. Medarbetare vill främst gå kurser och utbildningar medan de med personalansvar vill bli bättre ledare.

En positiv trend är att stress tas på större allvar bland arbetsgivarna. Ju mer man pratar om stress internt inom bolaget, desto högre blir kraven på arbetsgivaren. Samtidigt blir många bättre på att hantera frågorna. Samtalet handlar ofta om arbetsgivaren, men man ska inte vara rädd för att prata om det privata.

Bli en bättre ledare du också – kontakta VD-stödet för att få praktiska råd som fungerar

Källa: Dagens Industri Medarbetarrapport från Netigate                     

 

agneta.nyberg@vdstodet.se 

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.