- Praktiska råd som fungerar

Ny lag 1 januari 2017 om Lönekartläggning

Ledarskap | 2016-10-23

Arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön. Kartläggningen ska också dokumenteras. Finns det skillnader ska du också upprätta en särskild handlingsplan. Arbetet ingår i dina skyldigheter att vidta åtgärder för att främja jämställdhet

Syftet med en lönekartläggning och analys är att upptäcka, åtgärda och hindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. När är det då osakligt säger vän av ordning, jo om skillnaden har ett direkt eller indirekt samband med kön.

Vad har jag som arbetsgivare för nytta av detta? Det finns faktiskt vinster att göra med en kartläggning. Du får koll på lönestrukturen i företaget och du får ett bra underlag till både lönesättning, lönerevision och rekrytering.

Det underlättar också arbetet med kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och mångfaldsarbete.

Du blir också en trovärdig arbetsgivare som aktivt arbetar för jämställdhet.

Kartläggningen är ett lagstadgat krav och gör Diskrimineringsombudsmannen en kontroll och du inte uppfyller kraven kan du dömas till vite.

Låter det krångligt? Kontakta VD stödet så hjälper vi dig

 

agneta.nyberg@vdstodet.se

 

 

Share
Löne- och ekonomiadministratör Platsanonser | 2020-07-09
Tar man bort den stora svampen växer de små upp Ledarskap | 2020-06-23
Plötsligt händer det…. Strategi | 2020-06-23
Vad behöver du veta för att ratta din bil? Ekonomi & Finans | 2020-06-23
Agilt tänk Ledarskap | 2020-05-27
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020