- Praktiska råd som fungerar

När det värsta inträffar

Ledarskap | 2016-12-12

Det är 15 år sedan krisen inträffade. Magnus Dahl var nordisk VD på Baxter Medical då man producerade konstgjorda njurar i en fabrik i södra Sverige. Ett fel i produktionen förorsakade att drygt 40 patienter dog runt om i världen. 

- Det var fruktansvärt, det kan inte bli värre än så, berättar Magnus. I tre månader arbetade kristeamet på Baxter non-stop med att hantera det som inträffat. Räddningen blev en uppdaterad krisplan och ett övat kristeam berättar Magnus. 

Digital krisplan

Sociala medier och nyhetsrapporteringen på nätet gör att vi idag måste agera ännu snabbare än tidigare. Vi behöver vara oerhört effektiva i vår kriskommunikation för att inte hamna på efterkälken. Då är en digital krisplan väldigt värdefull. Där får kristeamet tillgång till en uppdaterad krisplan med förberedda budskap, checklistor och åtgärdsplaner direkt i sina mobiler, säger Magnus. 

 

Små kriser kan få omfattande konsekvenser om vi inte har tänkt till innan och stora kriser kan blåsa över ganska fort om vi agerar snabbt och på rätt sätt, men det gäller att vara förberedd.

Kommunicera direkt med viktiga målgrupper.

Kriskommunikation går ut på att själv kommunicera direkt med företagets viktigaste målgrupper och att ge sin bild av det som inträffat. Nyckelpersoner ska inte behöva läsa i pressen vad som hänt utan få information direkt från källan. Om man har gjort sin omvärldsanalys, har uppdaterade kontaktlistor och att alla medlemmar i kristeamet vet vad de ska göra. Då har vi goda förutsättningar att kunna hantera kriser. Har du inte förberett sig kan det gå käpprätt åt skogen och stora värden kan gå upp i rök, menar Magnus. 

Många företag gör någon form av riskanalys men långt ifrån alla. Det vi ofta ser är att dessa riskanalyser begränsas till ”hårda” risker som berör t.ex. teknik, produkter samt finansiella och legala frågor. De ”mjuka” riskerna glöms ofta bort som t.ex. kulturen i företaget, policyfrågor, kompetensförsörjning och kunskapsåtervinning. 

Inventera dina risker, analysera, prioritera och gör sedan åtgärdsplaner för de kritiska riskerna. Då är du på rätt väg i sitt strategiska riskarbete. Vi har då också lagt en bra grund för krisarbetet, menar Magnus. Om man sedan även identifierar sina potentiella "krisungar", utser ett kristeam, tar fram en krisplan och utbildar/övar kristeamet är man väl förberedd om något skulle inträffa.

 

magnus.dahl@vdstodet.se 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.