- Praktiska råd som fungerar

Hövlighet på jobbet minskar sjukfrånvaron!

Ledarskap | 2018-02-28

Ny forskning från Kanada visar att om vi blir artigare och trevligare mot varandra så kan vi minska sjukfrånvaron. I den här studien var träningen på att vara trevligare mot varandra den enda insatsen som gjordes men sjukfrånvaron minska de med 38 %.

Hur kan det komma sig? Dan Hansson stressforskare menar att vi människor vill känna oss trygga på jobbet och ohövlighet kan uppfattas som direkta hot och skapar otrygghet.

Att ohövlighet över huvud taget förekommer kan bero på bristen på tydlighet om vilka beteenden som är önskvärda i organisationen. Det är inte heller tydligt vilka beteenden som inte är önskvärda och inte heller vilka konsekvenser det får om man inte följer reglerna.

Ibland beskriver vi organisationen med orden ”vi har högt i tak” eller ”tonen är rå men hjärtlig” men frågar vi enskilda medarbetare vad man egentligen tycker, är det få som anser det vara ok att t ex utrycka sig med grova, elaka kommentarer eller skämt.

Det är viktigt att beskriva sina värdeord med konkreta beteenden annars är vi utlämnade till varandras godtycke. Vilka konkreta beteenden vill vi ha i vår organisation, hur vill medarbetarna att de ska vara? Hur ser vår målbild ut?

Hur ska vi ha det på vår arbetsplats för att alla ska känna sig trygga, känna arbetsglädje och vara engagerade?

Det här tillhör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där du som arbetsgivare ska främja en god arbetsmiljö och förebygga risker.

Källa och inspiration; Tidningen Arbetsliv från Prevent                                                                 

agneta.nyberg@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.