- Praktiska råd som fungerar

Förvandla ledningsgruppen till ett ledningsteam

Ledarskap | 2020-03-25

När det egna företaget vuxit i omsättning och även antalet anställda, når man en punkt där det är nödvändigt att ha en ledningsgrupp. VD kan inte längre göra allting själv, fatta de rätta besluten inför framtiden och samtidigt styra skutan. Det gäller att våga ta in kollegor i beslutsprocessen. Det betyder förmodligen också en nödvändig mental förändring av inställningen till ”min” verksamhet.                                                           

Men vänta nu, det är redan här vi kanske går i fällan. Vi tänker grupp istället för team. En grupp är en samling människor vi kan hitta var som helst, på ett kontor eller i en affär medan ett team är några som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Hur skapar jag då ett effektivt ledningsteam? 

Det vanligaste är att företagets chefer ingår i ledningen men det är faktiskt inte nödvändigt. VD äger sin ledning och beroende på vad hen vill ha den till så ska deltagarna utses. Är syftet ett informationsforum eller är det att jobba strategiskt och utveckla verksamheten? Det avgör såväl storleken som sammansättningen och det blir det förmodligen olika.

Vill du som VD skapa ett effektivt team så ska du förutom att ha medlemmar som har god insikt i företagets olika delar och utveckling också tänka på följande: Personerna bör ha olika personliga styrkor som kompletterar varandra och som kan hantera olikheterna. Det är inte alltid så lätt att gå i samma takt när en vill driva på och öka farten och en annan vill stanna upp och tänka efter; gör vi rätt saker. Forskning på området säger också att team med olika styrkor är effektivare än team som är inbördes lika.                                                            

Skapa utrymme. Se till att alla kan, vill och får bidra! De tystlåtna får ges ordet. De pratsamma kanske dämpas något. Det är ett lagspel och Du som VD bör styra likt en spelande tränare!

Men det viktigaste är att alla har klart för sig hur det gemensamma uppdraget ser ut. Vad förväntas vi uppnå? Här har VD en nyckelroll att tydliggöra vad teamet ska åstadkomma. Likaså att synliggöra varför just de här personerna ingår i teamet och vad de förväntas bidra med. Otydliga förväntningar och oklara mål är de vanligaste orsakerna till att ledningsarbetet misslyckas.

Har ni ett tydligt gemensamt mål och faktiskt är där för att hjälpa varandra, stötta varandra, att kunna lyfta blicken och diskutera verksamhetens framtid, att ta tillvara på varandras styrkor – på riktigt – så att ni lättare når målet; Ja då har ni skapat ett TEAM!

Som ledningsteam bör man träffas regelbundet för beslut, statusrapportering och återkoppling. Hur ofta? - Ja det beror på vilken fas företagets befinner sig i. Så här i virus tider krävs kanske korta möten ofta för att alla ska vara uppdaterade oavsett verksamhet. I andra lägen kan en gång i månaden vara mer lämpligt.                                                           

Ledningsgruppen är död! Länge leve ledningsteamet!

Agneta Nyberg

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.