- Praktiska råd som fungerar

Ett gott ledarskap påverkar ditt företags lönsamhet

Ledarskap | 2016-06-29

Visa respekt för dina medarbetare

 

En chef måste ha respekt för sina medarbetare. Om hen inte har det blir effekten att medarbetaren tappar respekt för chefen och så småningom hela ledningen.

 

Samarbeta och hantera konflikter

Om det ofta är samarbetsproblem så används energin fel och det tär på medarbetarnas engagemang, vilket leder till att arbetet blir ineffektivt. En chef måste ständigt i ord och handling visa att hen strävar efter att utveckla samarbetet. Som chef måste man kunna "gå in" och hantera konflikter med respekt trots eventuell konflikträdsla..

 

Skapa delaktighet och låt medarbetarna påverka

När medarbetarna inte tycker att de kan påverka sin situation så urholkas den inre känslan av ansvar som de flesta känner. Om medarbetarna inte kan påverka så tar de inte längre in informationen som har med verksamheten att göra. 

Varför skall jag bry mig om, när jag ändå inte kan påverka?

 

Visa dina medarbetare erkänsla

Vi har alla ett grundläggande behov att bli sedda, hörda och bekräftade

Att inte få reda på hur vi lyckats med det vi gör, är närbesläktat med isolering. Vi behöver alla få kvitton på det vi gör både ris och ros. En chef som inte ser och visar att hen ser medarbetaren och hennes arbete skapar ett dåligt arbetsklimat, dålig utveckling och dålig lönsamhet.

 

 

agneta.nyberg@vdstodet.se

Share
Därför är hållbarhet en möjlighet för ditt företag Strategi | 2023-06-27
It takes at least two to tango! Ledarskap | 2023-06-27
Var tydlig och undvik friktioner Strategi | 2023-06-27
Tänk lönsamhet Ekonomi & Finans | 2023-05-22
Framgång kommer inte bara av att köra på i 180 Ledarskap | 2023-05-22
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.