- Praktiska råd som fungerar

Bakgrundskontroll – bättre att förekomma än att förekommas!

Ledarskap | 2020-02-27

I samband med ett företagsförvärv så görs vanligtvis något som kallas för Due Diligence. Det innebär att köparen granskar det bolaget som är till salu för att samla och analysera information som sedan utgör grunden när beslut skall fattas. En omfattande process som är tidskrävande men mycket viktigt för en lyckad affär. 

Men är du lika noggrann med rekrytering av nyckelpersoner, eller ännu viktigare – när du planerar att ta in en eller fler ägare i ditt företag? 

Bakgrundskontroll vid anställning

Rekrytering är en mycket viktig process. Att skapa sig en helhetsbild av en sökande, bland annat genom att förstå vad personen kan, har för kunskaper, kompetenser, erfarenheter, värderingar, motivation, vilja och drivkrafter. Man vill ha så mycket fakta som möjligt innan man fattar ett slutgiltigt beslut och erbjuder den bästa kandidaten ett jobb. Vad kandidaten berättar eller inte berättar kan bero på vilket ”filter” personer väljer att använda. En fråga man därför måste ställa sig är om det som kommit fram i rekryteringsprocessen, cv, intervjuer och andra källor korrekta? Hur kan man vara säker på det?

Det är här som bakgrundskontrollen kommer in och syftar till att verifiera väsentliga uppgifter i cv, personliga brevet och annat. Det kommer att hjälpa dig i din urvalsprocess och ge dig möjlighet att sålla bort oärliga kandidater.

Bakgrundskontroll när du vill ta in en partner i ditt bolag

I VD-stödet har vi genom åren stött på många entreprenörer som valt att ta in en eller flera partners i sitt bolag. Ofta har man jobbat ihop med personen ifråga under många år och tycker sig känna denne mycket väl och har därför inte känt behov av att gräva lite djupare. Ett beslut som ibland fått förödande konsekvenser. Det handlar oftast inte om att bedöma personens kompetens, utan att undersöka om och vilka ”negativa beteenden” personen ägnat sig åt. Allt för att minimera eventuella risker man kan ställas inför. Undersökningen kan ibland också behöva utvidgas till närståendekretsen ifall man upptäcker något som motiverar det.

Var kan du leta

Det finns offentlig information att tillgå om man bara letar, här följer några exempel på vad och var du kan hitta information.

  • Utbildningar - Koll med utbildningsarrangör/skola
  • Tidigare arbetsgivare - Referenser
  • Brott - Belastningsregistret
  • Taxeringsuppgifter - Skatteverket
  • Betalningsanmärkningar - Kreditupplysning
  • Certifikat, exempelvis körkort, instruktör, programvara, testcertifieringar
  • Bolagsengagemang - Bolagsverket
  • Konkurser och näringsförbud - Bolagsverket
  • Sociala medier

Du som är arbetsgivare till en blivande anställd har laglig rätt att ta del av ett registerutdrag från belastningsregistret. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag. Det kan vara smart att ha en policy på plats för när och hur företaget vill se ett utdrag ur brottsregistret. Detsamma gäller en person som vill bli delägare i ditt bolag.

 

Jan Marcusson-Ståhl

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.