- Praktiska råd som fungerar

Vad händer med 3:12 reglerna?

Ekonomi & Finans | 2017-09-30

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

Skattereglerna för fåmansföretag, så kallade 3:12, har varit under utredning och blivit en het debatt de senaste två åren. Förslaget har varit mycket kritiserat från både Alliansen och näringslivet då det skulle innebära kraftiga försämringar för de flesta fåmansföretagare. Det fanns dock vissa ljuspunkter i förslaget, främst kring lättnader vid generationsskiften som idag missgynnas enligt gällande regelverk. Här följer en sammanfattning för vad som i dagsläget faktiskt gäller. Sista ordet är sannolikt inte sagt gällande hur reglerna ska se ut i framtiden.

 

Vem omfattas av 3:12-reglerna?

Ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i verksamheten.

 

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är de regler som bland annat styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget. Gränsbelopp (eller utdelningsutrymme)

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta utdelning upp till ett visst gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent. Denna skattesats (och gränsbelopp) gäller även när du säljer aktier med vinst i bolaget.

Gränsbeloppet, tilldelas samtliga delägare som äger aktier i bolaget per 1 januari varje år, beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln (förenklingsregeln). Som delägare får man själv bestämma vilken regel man vill tillämpa.

 

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalda löner. Enligt dagens regler får 50 procent av utbetalda löner tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Observera dock att ägarna måste ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna beräkning.

 

Schablonregeln (förenklingsregeln)

Delägarna i ett bolag får varje år 2,75 inkomstbasbelopp att dela på (163 075 kr för 2017). Äger du 50 procent av aktierna i ett bolag blir gränsbeloppet alltså 81 537 kr för 2017. Du får bara använda schablonregeln i ett bolag per år.

 

Vad händer om jag tar ut en större utdelning än gränsbeloppet?

Om ägarna tar en större utdelning än gränsbeloppet beskattas överskjutande del som lön med upp till högsta marginalskatt. Detta gäller för belopp upp till cirka 5,5 miljoner kronor för 2017. Dock kan maximalt cirka 5,5 miljoner kronor skattas som lön per år.

 

 

 

Källa:PwC

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.