- Praktiska råd som fungerar

Titta innan du hoppar!

Ekonomi & Finans | 2020-03-25

De flesta av oss känner till besiktningsplikten när man ska köpa ett hus eller en lägenhet; motsvarigheten i företagsvärlden är DD. För en presumtiv företagsköpare betyder alltså DD att systematiskt syna bolaget för att undvika att köpa ”grisen i säcken”. Man är ute efter att minska risken för obehagliga överraskningar och bilda sig en korrekt uppfattning om bolaget innan man lägger ett bud.

Vad är du ute efter?

En väsentlig frågeställning i sammanhanget är om och hur förvärvet passar in i din befintliga affärsverksamhet och affärsstrategi? Är förvärvet industriellt försvarbart? Att störta in i ett köp för att det ”verkar bra” och ”dubblar omsättningen” leder ofta till besvikelser och bakslag. Hursomhelst tänk på att DD är som en försäkring mot det oväntade som kan inträffa; var noggrann, skaffa kompetent rådgivning och hasta inte fram.

Det finns egentligen ingen given mall för kontrollfrågor i en DD, men det är viktigt att använda en metod som inhämtar både skriftlig och muntlig information om företaget som sedan analyseras och verifieras. Använd checklistor som åtminstone täcker dessa delar. 

 • Affärsverksamhet
 • befintliga leveransavtal, strategier, kunder, produkter/tjänster, reklamationer, orderstock, leverantörer, kalkylmall, kundenkäter
 • Legalt
 • ägarförteckning, bolagsordning, registreringsbevis, ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelsen, attesträtter, alla leverantörsavtal, tvister & processer, varumärken, patent
 • Medarbetare
 • befattningar, anställningstid i bolaget, utbildning, löner, bonus, förmåner, kollektivavtal, medarbetarenkäter
 • Organisation
 • styrelsen, VD, organisationsschema, ledningsgrupp
 • Teknik
 • IT, affärssystem, produktionsutrustning, datorer, mobiler, telefoni
 • Miljö
 • ledningssystem, miljöcertifieringar, revisionsrapporter, systematiskt arbetsmiljöarbete, om fastighet ingår miljöbesiktning
 • Konkurrenter
 • konkurrentanalyser, omvärldsbevakning
 • Ägarna
 • har de tagit ut marknadsmässiga löner

 

Keep Calm and Carry On

Att göra en DD innebär många steg och påverkas av storleken på företaget, branschen, vem som utför själva jobbet och antalet inblandade. Det är en grannlaga uppgift som behöver organiseras och planeras för att få ett bra beslutsunderlag. Vad du kommer fram till har en avgörande betydelse för nästa steg i din förhandling. Under processen rekommenderas att ta hjälp av revisorn, advokatbyrå, banken, värderingsexperter (gärna tre oberoende värderingar) och andra externa som kan bidra till en lyckad överlåtelse för både säljare och köpare.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.