- Praktiska råd som fungerar

Ekologisk hållbarhet

Ekonomi & Finans | 2019-12-10

Den andra ”pelaren” i vår artikelserie (del 1 här) om hållbarhet handlar om hur man minskar negativ påverkan på miljö, klimat och naturen. Jobbar man medvetet med dessa frågor så vinner man mycket genom att minska resursförbrukningen och bidra inte enbart till sin omgivning men också till sitt eget företags lönsamhet.

 

Ekologisk hållbarhet

Definitionen av ekologisk hållbarhet innebär att man ur ett miljöperspektiv sparar på resurserna för att minimera skador på miljö, klimat, djur och natur. Dessa frågor handlar bl.a. om återvinning, kemikalieanvändning, avfallshantering, energieffektivisering, mm. Utgångspunkten är att du som företagsledare aktivt hushållar med resurser som du förfogar över och utnyttjar dem så effektivt som möjligt.

Vi nås dagligen av nyheter som belyser hur vi bl.a. påverkas av koldioxidutsläpp, extremväder, glaciärsmältning, global uppvärmning och översvämningar. Visst kan man känna sig uppgiven ibland, men det gäller att börja med sig själv och sitt företag. Vad kan jag göra?

Det finns i många fall ett omfattande regelverk som ställer krav på företag och privata personer när det kommer till miljön. Samtidigt finns det mycket mer man kan göra för att lindra skadorna. Här är några praktiska exempel:

 • minska användning av papper, använd e-fakturor
 • uppmuntra och underlätta för medarbetare att åka kollektivt, samåka och cykla
 • sortering och återvinning
 • dra ur mobilladdare när de inte används
 • ISO 14025 och/eller EPD-system (miljödeklarationer)
 • ordna och låt placera en ”insamlingslåda” för begagnade kläder, skor och leksaker på jobbet
 • byt alla ljuskällor till LED
 • teckna avtal för förnybar el
 • köp/leasa miljövänliga bilar, samåka i tjänsten
 • minska antalet tjänsteresor och ordna webbmöten istället när det funkar
 • välja tåg istället för flyg när det är möjligt
 • släck lampor och stäng av datorer/skärmar och annat som är igång i onödan när ni går hem 

 

Listan kan säkerligen bli längre men det gäller att göra medvetna val som fungerar i din verksamhet. Ett känt företag för fritidskläder har nyss deklarerat att ”100% av alla tyger vi använder den här säsongen är återvunna, förnybara, och biologiskt nedbrytbara”. Ett bageriföretag har redan bytt ut alla plastpåsar mot förpackningar som är baserade på förnybar råvara. Ett flygbolag funderar på att lägga ner resor som är kortare än 600km och vill samarbeta med tåg- eller bussbolag på sådana sträckor. Dessa miljöstrategier kräver ett äkta engagemang för att planeras och genomföras. Trenden är tydlig och vi kommer framöver att läsa mer om innovativa och miljövänliga lösningar.

 

Att agera mer för miljön börjar med små gester och åtgärder som företagsledare som du tar initiativ till. Ingen insats är för liten och kan detta dessutom resultera i besparade kronor och ören ska du självklart inte tveka. Tänk på det som ett win-win läge där resursförbrukningen avtar medan ditt företag får möjligheten att bli effektivare och lönsammare.

Daniel Nakell

 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.