- Praktiska råd som fungerar

Att ingå ett ägaravtal

Ekonomi & Finans | 2018-02-28

Det finns många fördelar med att äga ett företag tillsammans med andra, t.ex. att man kombinerar och kompletterar varandras kunskaper, erfarenhet och kompetens. Det är dock ofrånkomligt att det uppstår oförutsedda händelser som sätter ”kompanjonskapet” på prov. För att minska risken för framtida tvister är det därför viktigt att delägarna ingående diskuterar och förbereder ett underlag som ska leda till ett ägaravtal. Ju tidigare desto bättre, helst innan man startar bolaget eller innan man tar in en kompanjon.

Det första man egentligen ska göra är att fråga sig själv fem gånger varför man vill äga och driva ett företag? "För att tjäna pengar" räcker inte som enda orsak! Fördjupa dig i din självanalys och var ärlig samt realistisk. Identifiera olika områden för en gemensam diskussion; 

- Arbetsroller och arbetsfördelningen: vem är VD, firmatecknare osv

- Ersättningar och andra förmåner: lönenivåer, pensioner, bonus, utdelning, osv

- Generationsskifte; en aktiv diskussion som tar sikte på nya familjeförhållanden som ändras över tid

- Välj en värderingsmodell av företaget ifall en delägare avlider eller vill sälja sin andel? Tänk på hembudsklausul som ger andra delägare förköpsrätt

- Sjukdomar (långtids): hur hanterar man det ifall en delägare drabbas?

- Vid behov av kapitaltillskott: hur ska det fördelas? Enligt tidigare insatt kapital?

- Hur ska förlusterna fördelas bland ägarna?

- Vad händer efter att en delägare utträder? Tänk på lojalitet, sekretess, och förbud mot konkurrerande verksamhet.

Diskussioner ska vara systematiska och styra det avtal som till slut ska upprättas mellan parterna. Har man gjort det så kommer företaget att kunna drivas smidigare och eventuella slitningar mellan delägarna minimeras. Det finns många fall av livskraftiga företag som kommer nära ruinens brant när oklarheter uppstår p.g.a. otydliga eller obefintliga avtal mellan ägarna. Personliga relationer och vänskapsband bryts dessvärre som ett resultat av detta.

Punkterna ovan är inte heltäckande men tjänar som en bra grund att dryfta frågorna mellan delägarna. Hur ser det ut i ert företag? Har ni säkrat er mot framtida förändringar? Vi på VD-stödet kan hjälpa er i den processen.

 

daniel.nakell@vdstodet.se

 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.