- Praktiska råd som fungerar

ÄR DET DAGS ATT #PROVTRYCKA DITT #FÖRETAGS #EKONOMI?

Ekonomi & Finans | 2019-02-08

Sveriges ekonomi är fortfarande stark och många ekonomer bedömer att den kommer att vara så även under 2019. Trots stark ekonomi under 2018 så ökade antalet konkurser i Sverige med 13% jämfört med 2017. Det är i och för sig från en mycket låg nivå men trenden är stark, då ökningen mestadels skett under senare delen av året. Det är också relativt stora regionala skillnader i landet. I vissa regioner har till och med konkurserna minskat något.

Ser man en konjunkturnedgång framför sig finns det all anledning att #stresstesta företagets ekonomi. Det innebär enkelt att man går igenom vissa scenarier som kan inträffa enskilt eller tillsammans och ser hur företagets ekonomi klarar dessa påfrestningar.  

Man pratar om #likviditet och #soliditet i dessa sammanhang. #Likviditeten är i korta drag den kortsiktiga #betalningsförmågan och soliditeten den långsiktiga. En sund målsättning för likviditeten kan vara att man skall ha något mer i kassan än vad som förfaller till betalning inom 30 dagar. Då är likviditeten >100%. I soliditeten ingår tillgångar som finns i balansräkningen och som i värsta fall kan säljas för att betala löpande kostnader. Då värdet på dessa tillgångar till största delen avgörs av tillgång och efterfrågan på produkterna/utrustningen så är det svårt att bedöma den exakta soliditeten i företaget.  Är landet på väg in i en lågkonjunktur är företag oftast ovilliga att investera och tillgångarna kan därför vara svåra att sälja, i alla fall inom rimlig tid och till ett ”vettigt” pris.

Vid en #lågkonjunktur inträffar ofta följande:

  • Orderingången går ned med minskad omsättning och lönsamhet som resultat.
  • Högre konkurrens med pressade priser som resulterar i #lägre #marginaler.
  • Kunder betalar senare vilket medför #kassaflödesproblem (tomt i kassan).
  • Fler konkurser vilket kan medföra #kundförluster.
  • Tillgångar #osäljbara.
  • Lagret blir liggande osålt och binder kapital.

Hur stora förändringar på marknaden klarar ett företags ekonomi utan risk för att hamna på obestånd? Tänk dig ett scenario där din #största #kund drar ned sina beställningar med 25% samtidigt som en annan beställare går i konkurs. Utöver detta måste du rabattera dina produkter med 10% för att över huvud taget kunna få några beställningar. Sätter du dessa förändringar i förhållande till företagets fasta kostnader så får du en god uppfattning hur uthålligt ditt företag är. Om allt detta inträffar och företaget visar sig vara #underfinansierat är det sannolikt inte så stor ide’ att gå till banken trots att företaget varit kund där länge.

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig att gå igenom ditt företags uthållighet.

Stefan Erlandsson

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.