- Praktiska råd som fungerar

#AGI Arbetsgivardeklaration på individnivå

Ekonomi & Finans | 2018-11-15

Från och med den 1 januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa lön och skatteavdrag för varje anställd varje månad. Syftet är att underlätta löneprocessen för arbetsgivare och för att medarbetarna ska kunna se bruttolön, skatteavdrag och övriga förmåner direkt på skatteverkets hemsida.

Årliga kontrolluppgifter försvinner och ersätts av månatliga deklarationer

Precis som tidigare ska du som företagare lämna in en arbetsgivardeklaration varje månad men du ska också redovisa utbetalningar för arbete och skatteavdrag separat för varje medarbetare.

Redovisningsdatum är desamma som tidigare dvs månaden efter, januarilönerna redovisas i februari osv.

Syftet med systemet att redovisa lön, skatteavdrag och förmåner varje månad för varje anställd är att;

  • Minska administration och uppgiftslämnande till myndigheter
  • Ge direkt tillgång till inrapporterade uppgifter för anställda, företag och myndigheter
  • Minskat skattefusk och osund konkurrens

Alla uppgifter kommer på detta sätt att finnas tillgängligt för varje enskild arbetstagare på ”mina sidor” hos skatteverket.

OBS! I januari 2019 ska du som arbetsgivare fortfarande skicka en #kontrolluppgift med lön, skatteavdrag och övriga förmåner för 2018 till samtliga medarbetare.

Det nya systemet kommer att medföra en del extraarbete till att börja med så se redan nu till att ta höjd för extra resurser till lönearbetet. Se över dina rutiner i samband med kontrolluppgifterna och se hur det kan anpassas till det nya systemet så att allt kommer med redovisningen.

Varje löneutbetalning blir lite mer omfattande och kräver en avstämning varje månad. Det kommer också att ställas högre krav på att underlagen är korrekta från början. 

Säkerställ att ditt lönesystem har stöd för AGI. De flesta större leverantörer har anpassat sina system till det nya regelverket.

Fördelen är att arbetet med att skicka kontrolluppgifter varje år i januari försvinner och om något inte stämmer så slipper du felsökningen ett helt år tillbaka i tiden.

Kontakta Agneta Nyberg

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.