- Praktiska råd som fungerar

Sven-Erik Adolfsson

Göteborg

Telefon

070 6003153

E-post

sven-erik.adolfsson@vdstodet.se

Specialiteter

 • ägarrelationer och ägaravtal
 • ägarstrategier
 • generationsskifte, ägarbyte
 • effektivt styrelsearbete
 • förvärv
 • avyttring av bolag/del av bolag
 • utveckling av organisation
 • utveckling och förändring av organisation
 • interimuppdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

 • Svealand
 • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020