- Praktiska råd som fungerar

Informationssäkerhet

Tips och Idéer | 2021-09-23

Vad är information?

Enkelt uttryckt, så är det en samling av kunskaper och uppgifter som du behöver för att fatta beslut i ditt företag. Allt från bokföringsverifikat, löneuppgifter, offerter, beställningar, mejlkonversationer, avtal och affärssystem. Därmed är det viktigt att informationen är korrekt och tillförlitlig. Skulle den varit manipulerad och bristfällig så löper du en risk att fatta felaktiga beslut. Och det vill du inte!

Var finns all information?

Förutom att mycket information finns i datorer och servrar så finns de också antecknade på papper, i arkiv, skrivna på tavlan samt i huvudet på dina medarbetare och dig själv. Allt detta är egentligen underlag som ska hjälpa dig driva ditt bolag. Har du koll på var den information du behöver finns? Har du försäkrat dig om att skydda informationen från obehöriga?

Tänk på att en störning eller en olycka kan gör informationen otillgänglig för dig och dina anställda. I värsta fall kan en del försvinna eller medföra onödiga kostnader och ta mycket tid och resurser för att återskapa, om ens möjligt.

Vad gör jag?

Du kan börja med att identifiera informationen som är viktig för att ditt bolag ska fungera. Sedan ska du tänka på säkerhet och nödvändigt skydd. 

Bland mycket annat, tänk på att:

- Utbilda dina medarbetare i att skydda företagskänslig information, t.ex  exempelvis att aldrig lämna sina laptop i bilen

- Se till att dina medarbetare endast har tillgång till den information de behöver

- Skydda företagets nätverk. Byt lösenord regelbundet och installera ett separat wifi-nätverk för besökare

- Försäkra dig om att ingen företagskritisk information lämnas vind för våg

- Se till att din IT-miljö, bokföring, webbsida, molnet o s v är uppdaterad och skyddad

- Använd en digital brevlåda t ex www.minmyndighetspost.se  

Det är farligt där ute, eller?

Största delen av informationen idag lagras digitalt och är utsatt för risker som virusattacker, hackningar med mera. Du har nästan inget val när det kommer till digitaliseringen. Den är ett måste för att kunna driva ditt företag och lagra din information.

Är du medveten om vilka möjligheter digitalisering erbjuder, samt risker och tillhörande skyddsåtgärder, så kommer du att klara dig betydligt bättre.

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.