- Praktiska råd som fungerar

Affärsidé, Vision och Strategier, är det så viktigt och hur hänger det ihop?

Strategi | 2018-05-24

Tycker du också att det där med affärsidé, vision, värdegrund, strategier, policys m.m. är fina ord som storföretagen har nytta av men som inte behövs i din verksamhet? Ni har ju full fokus på affären och kan inte hålla på med en massa intellektuellt hokus-pokus. Dessutom går det ju bra ändå.

Men även i ditt företag är det klokt att förstå vad som ligger bakom alla ord och formulera en resa från något abstrakt till konkret. Det blir enklare att leda företaget, engagera medarbetarna, attrahera kunderna och öka lönsamheten när allt är tydligt och klart – men det måste ju hänga ihop!  

Låt oss börja med Strategiarbetet. Idag används strategibegreppet vitt och brett inom affärsvärlden. Ofta innebär det någon form av långsiktig plan eller planeringsaktivitet som leder till någon sorts långsiktigt mål och ofta inbegriper någon sorts förändring.  Området sammankopplas med allt från mission och vision, till planering, till målsättning, till omvärldsanalys och miljöfaktorer, såväl som organisation, samordning och prioritering av interna resurser, och andra relaterade aktiviteter. Men vad är strategi egentligen? I korthet handlar det om att identifiera och förstå sin spelplan och sedan identifiera vad man bör göra för att vinna. 

  • Var är vi idag?
  • Var vill vi vara?
  • Hur tar vi oss dit?

Kanske har du någon form av strategi nerskriven – men är den bra? Här är några kännetecken på dåligt strategiarbete

  • ”Fluff”, dvs en strategi fylld med tjusiga ord som egentligen inte betyder något, men som verkar viktiga och riktiga för den som inte är insatt.
  • Att man i strategiarbetet inte identifierat den verkliga utmaningen då kommer man heller inte att hitta rätt lösningar, det blir fel fokus.
  • En förväxling mellan formulering av övergripande mål och strategi. Strategier som innehåller övergripande mål men saknar en plan för hur de ska nås.
  • Dåligt formulerade specifika mål som inte belyser den utmaning eller det problem som verkligen behöver lyftas och lösas.

Dagens förändringstempo är högt. En väl genomtänkt och formulerad strategi kan därför vara till stor hjälp. Hur kommer ditt företag att utvecklas över tiden, kan du attrahera rätt medarbetare, kommer dina kunder uppskatta ditt erbjudande. Ja det är många frågor att fundera på.

Hänger dina kortsiktiga mål och aktiviteter ihop med företagets långsiktiga mål och visioner? 

Se till att få strategierna på plats, vi på VD-stödet kan göra det arbetet enklare.

magnus.dahl@vdstodet.se

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.