- Praktiska råd som fungerar

Vet du vad som händer omkring dig?

Sälj & Marknad | 2017-04-21

Det är självklart mycket viktigt att känna till sitt eget företag och dess delar som rör ekonomi, administration, produktion, medarbetare, och produkter. Men för att framgångsrikt kunna driva ett företag så är det också viktigt att titta på vad som sker omkring och på vilket sätt detta påverkar en. Det är exempelvis säkert intressant att veta vad konkurrenterna gör, vad händer i branschen, finns det nya leverantörer på marknaden, vilka nya regler har tillkommit, vilken ny lagstiftning är på gång, finns det nya produkter som konkurrerar med egna, och planeras det för nya skatter. Genom att aktivt skaffa sig relevant information så kan man få en klarare bild av vad som kan inverka på verksamheten. Detta kan även sägas vara ett sätt att stödja beslutsfattande och därmed påverka företagets resultat.

Att samla in relevant information 

Numera finns ett överflöd av information som på gott och ont är lättillgänglig genom internet, sociala medier, mobiler, dagstidningar och TV. Samtidigt finns det mycket information som man får genom sitt eget nätverk, av sina kunder, genom medlemskap i olika organisationer och i tidskrifter.

Men hur ska en VD bestämma sig för vilka relevanta uppgifter som är nödvändiga? Här följer några tips: 

- Tänk igenom vilken information som egentligen behövs. Är du i ett kritiskt skede i en presumtiv affär så är det viktigt att avgöra vilka bitar som du saknar för att öka dina möjligheter att ta hem beställningen. Var realistisk.

- Varför behövs den informationen? Hur avgörande är det? Kommer detta att underlätta mitt beslutsfattande? Kommer min offert att vinna? Kommer jag att få affären? Ställ frågor.

- Var noga och fokusera på vilka uppgifter som har relevans till din egen verksamhet eller den pågående offerten som du jobbar med. Det gäller att filtrera rätt information. En livsmedelbutik kan exempelvis vara intresserad av konsumtionsvanor och hushållsinkomster i ett visst område innan man bestämmer sig för att öppna en affär; ett VVS företag är intresserat av att få tillgång till offertförfrågningar från ett visst byggbolag medan ett åkeri kanske är intresserade av rådande marknadspriser och hur offentliga upphandlingar hanteras av ett visst Landsting. 

- Kom ihåg att information är ett strategiskt medel som ytterst ger fördel i affärer. Ju mer relevant information som används desto bättre är möjligheten att göra en bra affär. Man litar ganska ofta på sin egen erfarenhet och affärsinstinkter, men räcker det alltid hela vägen? Både ja och nej. Ta lärdom och var aktiv. 

 

daniel.nakell@vdstodet.se

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.