- Praktiska råd som fungerar

Prissättning del 3

Sälj & Marknad | 2019-10-15

Interna faktorer

En av flera saker som inverkar på företagens prissättning är interna faktorer. Det är alltså delar som företaget själv kan påverka och bestämma över. Där räknas mycket ofta kostnader, strategier och ägarkrav som man använder som underlag.

Kostnader

Att göra en beräkning på vilket pris du ska ta för din vara eller tjänst innebär självklart att man ska beakta sina olika kostnadsposter: fasta, rörliga, direkta och indirekta kostnader. 

Företagets fasta kostnader är alltid samma oavsett antalet tillverkade eller sålda enheter; t.ex. hyra, personalkostnader och ränteutgifter. Det finns emellertid en gräns där man ibland måste t.ex. bygga ut, hyra större lagerutrymme eller hyra in personal. Det är därför viktigt att känna var gränsen går som kan öka kostnader till kalkylen.

Rörliga kostnader varierar med volymen, t.ex. komponenter, förpackningsmaterial, och skiftesarbete/övertidsersättningar. I vissa fall kan man uppnå stordriftsfördelar och får mängdrabatter av olika slag vilket betyder att vissa kostnader minskar. I extrema fall kan dock kostnaderna öka snabbare än volymen, exempelvis om det uppstår komponentbrist hos en leverantör vilket kan tvinga en att köpa från någon annan till ett högre pris, eller betala dyrare transporter för hemtagning.

Direkta kostnader förknippas däremot med den specifika varans egen tillverkning eller unika tjänstens utförande. Exempelvis kostnader för halvfabrikat eller personal (timlön).

Indirekta kostnader brukar kallas för overheadkostnader och kan fördelas på alla varor och tjänster som ett företag säljer, som exempelvis administrations-, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Strategier

Prissättning kräver att man också har strategier och mål. Vill man sälja i stora volymer? Vill man att produkten uppfattas som exklusiv? Samtidigt är det bra att känna till produktens livscykel: är den i introduktions-, mättnads-, eller rentav i nedgångsfasen? Det finns många olika strategier att välja emellan. För att exempelvis etablera sig på en ny marknad är det vanligt att företag sätter ett lågt pris för att locka nya kunder. Å andra sidan kan man rikta in sig på ett visst kundsegment som är villiga att betala för din produkt och därmed ge dig möjlighet att från början förtjäna pengar. När detta kundsegment är mättat så kan man göra en produktdifferentiering och delvis sänka priset; en vanlig strategi som biltillverkare använder, först en premiumbil och sedan en folkligare modell till flera.

Värdeskapande är en annan strategi som många använder sig av för att sätta pris på sina produkter. Dyra parfymer, premiumklockor och hus i attraktiva lägen är exempel på produkter vars pris sätts utifrån kundens upplevelse snarare än den praktiska nyttan.

Ägarkrav

Företaget behöver självklart generera vinst som ytterst bestäms av ägaren eller ägarna. Det finns m.a.o. ett ägarkrav som ska omvandlas till en procentsats i priskalkylen. Denna summa ska täcka framtida investerings- och utvecklingskostnader, vinstutdelning, mm. Hur stor denna sats ska vara beror på olika vinstkrav och beslut som företagets ägare har tagit. Varje företag är individuellt och känner bäst till sina egna förhållanden.

Ha koll på dina interna faktorer i priskalkylen eftersom dessa är justerbara och avgörande för lönsamheten. Du ska veta hur mycket varje produkt bidrar till din verksamhet. Prissättning är inte enkel matematik och många lägger för stor vikt vid en kostnadsbaserad kalkyl. Verkligheten är betydligt mer komplex än så och tittar man t.ex. på flygbolag eller hotell så har de olika priser beroende av tid, efterfrågan, tillgänglighet osv.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.